Státověda. Stát. Jednotlivec. Konstitucionalismus

Autor: Jana Reschová, Miluše Kindlová, Jan Grinc, Ondřej Preuss, Marek Antoš

 • Kód produktu: 66198
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 484
 • Vazba: váz., 16 x 24 cm
 • ISBN: 978-80-7552-695-3
 • Datum vydání: září 2019
 • Běžná cena s DPH: 835 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -84 Kč
 • Vaše cena s DPH: 752 Kč
ks
  V prodeji

Monografie přináší výklad všech základních pojmů a institutů státovědy, jako je státní suverenita, vztah státu, společnosti a jednotlivce, ochrana lidských práv, ústavnost, dělba moci ve státě a fungování jednotlivých složek demokratického právního státu včetně politických stran a volebních systémů.

Autoři ve výkladu státovědných otázek nabízejí nejen tradiční analýzu klasických institucí státu, ale mají vždy na zřeteli i dynamiku jejich současného vývoje v globalizovaném světě. Text je důsledně veden myšlenkou, že „studium klasických institucí má význam v tom, jak ve svém výsledku posouvají úděl člověka, jak přispívají k jeho emancipaci, jak nebrání nad míru, která je nezbytná, projevům jeho individuální a společenské svobody“.

Výklad je ve značné míře opřen o studium pramenů, a to nejen právních, ale i dokumentů z příbuzných oborů politologie, sociologie, historie, filozofie, ekonomie či mezinárodních vztahů. Ve stejné míře autoři podávají ke svým závěrům srovnání s německou, francouzskou i angloamerickou naukou a sledují vývoj jednotlivých institutů od antických kořenů přes osvícenství až po současnost. Autoři tedy ve svých kapitolách nabízejí konfrontaci názorů klíčových autorů, stanovisek či rozhodnutí státních orgánů k dané problematice.

Každá z kapitol je ukončena shrnutím a náměty k dalšímu přemýšlení o tématu. Kniha tak může sloužit jako základní literatura pro studenty právnických fakult, ale nabízí nové otázky a podněty také ústavním právníkům, politologům, sociologům či filozofům.

Chcete se na něco zeptat?