Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém občanském zákoníku

Autor: Karel Marek, Petr Průcha

 • Kód produktu: 65337
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 336
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-87576-79-3
 • Datum vydání: únor 2014
 • Běžná cena s DPH: 490 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -49 Kč
 • Vaše cena s DPH: 441 Kč
ks
  V prodeji

Praktická příručka přibližuje základní otázky stavebního práva z hlediska veřejnoprávního, představovaného právem správním a soukromoprávního, zaměřeného na oblast obchodních smluv.

Zapracovány jsou změny, ke kterým došlo na základě účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.

Vzhledem k šíři materie se autoři věnují především těm institutům stavebního práva, které jsou v praxi nejpoužívanější, zároveň však poskytují ucelený pohled na tento právní obor s cílem usnadnit čtenáři orientaci v této značně strukturované a složité právní úpravě.

Kniha se tedy zabývá řízeními podle stavebního zákona, zadáváním veřejných zakázek, uzavíráním smluv ve vztahu ke stavbám - obchodněprávních a dle úpravy v novém občanském zákoníku (smlouva o dílo, koupě věci movité a nemovité).

Součástí je i pojednání o rozhodčím řízení a Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Publikace je určena především správním orgánům, zájemcům o výstavbu, stavebníkům, stavebním podnikatelům, i čtenářům z řad širší veřejnosti.

Obsah:


I. část - Správněprávní úprava - str. 9


1. Obecné otázky - str. 10


2. Územní plánování a územní rozhodování - str. 32


3. Rozhodování v režimu stavebního řádu - str. 125


4. K některým dalším společným institutům - str. 165


II. část - Zadávání veřejných zakázek - str. 197


1. Východiska - str. 198


2. Zadavatelé - str. 202


3. Zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní zakázky - str. 208


4. Dodavatel, zájemce, uchazeč - str. 210


5. Dodávky, služby, stavební práce - str. 212


6. Zadávací a jednací řízení - str. 214


7. Kvalifikace - str. 219


8. Zadávací dokumentace, nabídky - str. 221


9. Kritéria veřejné zakázky, hodnocení - str. 223


10. K poznatkům z praxe a aktuálním námětům de lege ferenda - str. 227


III. část - Soukromoprávní úprava - str. 229


1. K uzavírání smluv - str. 230


2. Smlouva o dílo - str. 245


3. Koupě - str. 277


4. Rozhodčí řízení a Řád Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR - str. 303Chcete se na něco zeptat?