Powered by Smartsupp

Stavební zákon s komentářem a souvisejícími předpisy 2024

Autor: Ing. Jiří Blažek

  • Kód produktu: 2897
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: cca 360
  • Vazba: brožovaná
  • Datum vydání: vyjde ve 2. pololetí 2024
  • Vaše cena s DPH: cca 600 Kč
ks
    Připravujeme

Nový stavební zákon svým rozsahem a postupnou účinností – úplná účinnost od 1. 7. 2024 – je složitou právní normou, protože mění části dalších 58 souvisejících zákonů.

Podrobněji k obsahu publikace

Připravovaná publikace je koncipována z hlediska potřeb zpracovatelů záměrů, projektantů, stavebníků a dodavatelů stavebně montážních prací. Snahou je výklad vedoucí k zjednodušení všech stupňů povolovacích řízení a uvedení dokončených stavebních záměrů do užívání v reálném čase.

Kniha odpovídá na důležité otázky ohledně stavebního zákona

Z uvedeného důvodu budou v publikaci uvedeny zásadní otázky souvisejících právních předpisů z oblasti občanského práva, katastru nemovitostí, dopravních a inženýrských staveb, energetických zařízení, vodovodních a kanalizačních děl, normových podkladů, jejichž znalost zákon vyžaduje. Pozornost v publikaci je věnována především ochraně zdraví a života osob, životnímu prostředí, ochraně majetku a šetrnosti k sousedství.
Nebudou opomenuty ani otázky územních plánů, vyvlastňovacích řízení včetně možnosti ochrany vlastníků nemovitostí, jejich práv a povinností.

Vyznejte se ve stavebním zákoně

Základním cílem publikace je srozumitelným způsobem umožnit orientaci ve stále složitějším stavebním zákoně a předpisech souvisejících.

Chcete se na něco zeptat?