Strategické řízení podniku

Autor: Roman Zuzák

  • Kód produktu: 88988
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 176
  • Vazba: váz., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-4008-9
  • Datum vydání: listopad 2011
  • Vaše cena s DPH: 269 Kč
ks
    Na dotaz

Kvalitní podniková strategie, která je současně dobře zvládnuta, je základem úspěchu podniku a vede k dosažení dlouhodobější konkurenční výhody. Tato kniha představuje hlavní přístupy k dosahování konkurenční výhody a staví je kriticky do kontextu současného globálního prostředí a hyperkonkurence. Ukazuje, jak úspěšné podniky tyto přístupy využívají, řeší problémy manažerů se strategickým rozhodováním a zabývá se faktory, které při tom musí vzít v úvahu. Současně se publikace věnuje problémům spojeným s realizací strategie, především v oblastech podnikové kultury, interní komunikace a řízení změny. Kniha je určena manažerům v podnikové i veřejné sféře a jejím cílem je inspirovat je a ukázat širší souvislosti strategického rozhodování. Pedagogům a studentům ekonomických fakult vysokých škol pak kniha rozšíří jejich pohled na strategické řízení o další souvislosti a aplikace v podnikové praxi.Obsah:


O autorovi 9

Úvodní slovo recenzentů 10

Předmluva 14

Úvod 16

1 Změny v podnikatelském prostředí 17

1.1 Hlavní faktory změn 18

1.2 Globalizace trhů 20

1.3 Zintenzivnění konkurence 22

1.4 Faktor času 24

1.5 Reakce podniků 24

1.6 Vývoj strategického podnikového myšlení 26

2 Manažer jako stratég 31

2.1 Vojenská strategie 32

2.2 Manažer jako vůdce 33

2.3 Manažerské strategické rozhodování ve věku hyperkonkurence 37

2.4 Paradoxy strategického řízení 38

2.5 Řízení portfolia (portfoliový manažer) 40

2.6 Mentální modely ve strategickém myšlení manažerů 44

3 Teorie her pro strategické rozhodování 49

3.1 Teorie her a manažerské rozhodování 50

3.2 Faktory iracionality a intuice v rozhodování 51

3.3 Vztah k riziku a k užitku 52

3.4 Národní kultura a rozhodování 55

3.5 Rozhodování a komplexnost problémů 55

3.6 Morálka a fair play 58

3.7 Formulace strategického rozhodnutí 60

4 Strategie spolupráce 63

4.1 Strategie spolupráce 64

4.2 Spolupráce konkurentů 66

4.3 Model co-opetiton 68

5 Univerzální recept na podnikovou úspěšnost 71

5.1 Existuje univerzální recept na úspěšnost? 72

5.2 Tom Peters a hledání dokonalosti 72

5.3 Zásada 4 + 2 74

6 Cíl podniku - konkurenční výhoda 77

6.1 Dosahování konkurenční výhody jako cíl podniku 78

6.2 Udržitelnost konkurenční výhody 79

7 Inovace jako zdroj konkurenční výhody 81

7.1 Schumpeter, inovace a konkurenční výhoda 82

7.2 Význam inovačních řádů 83

7.3 Inovace jako zdroj konkurenční výhody 84

7.4 Inovační riziko 85

7.5 Inovační strategie 88

8 Konec generických strategií? 91

8.1 Princip generických strategií 92

8.2 Kritika pozičního přístupu 95

8.3 Poziční přístup v podnikových strategiích 95

9 Zdroje a konkurenční výhoda 101

9.1 Podnikové zdroje 102

9.2 Konkurenční výhoda a změny v charakteru zdrojů 103

9.3 Klíčové kompetence (způsobilosti) 104

9.4 Strategie k získávání chybějících zdrojů a kompetencí 111

9.5 Éra znalostního kapitálu 115

10 Znalosti a konkurenční výhoda 117

10.1 Znalosti a konkurenční výhoda 118

10.2 Explicitní, tacitní a implicitní znalosti 119

10.3 Řízení znalostí a znalostní řízení 121

10.4 Transfer a kontinuita znalostí 123

10.5 Podniková kultura a transfer znalostí 125

10.6 Organizační struktura a transfer znalostí 127

10.7 Vytváření znalostních sítí a kontinuita 129

11 Strategie po krizi? 131

Summary 134

Přílohy 135

Příloha 1

Světové osobnosti, které ovlivnily strategické myšlení podniků 136

Příloha 2

Marketingová válka mobilních operátorů v ČR (případová studie) 146

Příloha 3

Nízkonákladové letecké společnosti nevítězí jen nízkými cenami

(případová studie) 149

Příloha 4

Procter & Gamble (případová studie) 152

Příloha 5

Ikea - spojení klíčových kompetencí s nízkými náklady (případová studie) 155

Příloha 6

Metoda Management by Wandering Around a transfer znalostí 158

Literatura 160

Rejstřík 165

Jmenný rejstřík 168

Rejstřík společností 171

Chcete se na něco zeptat?