Studijní komplet 4 v 1, německý jazyk

Autor:

  • Kód produktu: 40768
  • Nakladatelství: Nakladatelství Fraus
  • Počet stran: 0
  • Vazba: váz. + CD
  • ISBN: 978-80-7238-698-7
  • Datum vydání: červen 2008
  • Vaše cena s DPH: 599 Kč
ks
    V prodeji
Studijní komplet 4 v 1 obsahuje tituly, které se navzájem doplňují, každý však poskytuje jiný pohled na slovní zásobu. CD-ROM navíc významně rozšiřuje možnosti využití slovníků. FRAUS Ilustrovaný studijní slovníkněmecko-český / česko-německý Tento moderní dvojjazyčný studijní slovník je jedinečným spojením překladových a tematických slovníků s encyklopedií.80 000 pečlivě vybraných aktuálních hesel 110 000 významů a přes 160 000 překladů 180 gramaticko-lexikálních a frazeologických bloků speciálně vytvořených s ohledem na potřeby českého studenta 135 studijních tematických bloků s množstvím encyklopedických informací 120 bloků s reáliemi německy mluvících zemí 1 500 barevných fotografií a ilustrací přízvuky německých slov v obou částech slovníku výslovnost slov cizího původuFRAUS Ilustrovaný studijní slovník na CD-ROMuněmecko-český / česko-německý Elektronická verze knižního vydání slovníku na CD-ROMu poskytuje uživateli oproti knize značně rozšířené využití. Jde např. o možnost snadno a rychle vyhledat překlad, poslechnout si výslovnost slov v podání rodilých mluvčích, vytvořit si vlastní uživatelský slovník, pracovat s tématy či se učit slovní zásobu dle vlastní potřeby. K vizualizaci slovní zásoby slouží barevné fotografie a ilustrace, kterých je na CD-ROMu podstatně více než v knize. Jejich tematické uspořádání umožňuje vzájemné propojení souvisejících hesel. Velkou výhodou je rovněž fulltextové vyhledávání hesel přímo z názvů obrázků.jedinečná kombinace překladového slovníku s encyklopedií pro studenty němčiny od 14 let výslovnost slov v podání rodilých mluvčích rychlé vyhledávání hesel bez nutnosti volby výchozího jazyka (prohlížeč sám rozpozná výchozí jazyk a vyhledá heslo) fulltextové vyhledávání v heslech, příkladových vazbách a překladech možnost listovat po jednotlivých heslech minimalizovaná verze multiBANK® Mini k snadnému vyhledávání v textu jiných softwarových aplikací možnost tvorby uživatelských témat možnost tvorby více uživatelských slovníků pro snadnou orientaci barevně odlišeny hesla, překlady a příkladové vazby podpora na www.fraus.cz 80 000 aktuálních hesel, příkladových vazeb a vět 110 000 významů a více než 160 000 překladů 2 500 barevných fotografií a ilustrací k vizualizaci slovní zásoby vyznačení přízvuku u německých slov 180 gramaticko-lexikálních a frazeologických bloků 120 bloků s reáliemi německy mluvících zemí FRAUS Ilustrovaný tematický slovníkněmecko-český Tematické slovníky jsou určeny studentům cizích jazyků, kteří se chtějí učit slovní zásobu uspořádanou do témat. Ta jsou vybrána podle oblastí lidské činnosti (stravování, nakupování, cestování, oblečení, zdraví a lidské tělo, sport apod.). Témata obsahují velké množství fotografií a ilustrací. Jednotlivé prvky na obrázcích jsou opatřeny německými i českými popisky, proto je možné učit se slovní zásobu prostřednictvím vizuálního vjemu, jenž napomůže snazšímu zapamatování si dané skutečnosti.tematicky řazená aktuální slovní zásoba s překlady do češtiny přes 12 000 hesel příklady ve větách nebo slovních spojeních, včetně překladu do češtiny k rychlému osvojení slovní zásoby v kontextu stovky názorných fotografií a ilustrací pro lepší zapamatování si i pochopení podstaty uvedených informací vhodný referenční materiál při cestách do zahraničí, při komunikaci na určité téma či přípravě slohové práce ve škole apod.FRAUS Přehledná německá gramatika Ucelený přehled nejdůležitějších oblastí německé gramatiky pro začátečníky až středně pokročilé, určený nejširšímu okruhu zájemců, zejména studentům středních škol, žákům druhého stupně základních škol, studentům v jazykových školách, podnikových kurzech atd.jasné, výstižné a přehledné vysvětlení všech důležitých oblastí gramatiky s důrazem na jevy pro české studenty obtížné podrobný výklad důležitých gramatických jevů rozsáhlý přehled nepravidelných sloves výklad každého gramatického jevu je dokumentován několika příklady užití ve větách doprovázených českými překlady používá moderní slovní zásobu a zachycuje aktuální stav jazyka pojednání o výslovnosti a regionálních rozdílech desítky ilustrací pro vizualizaci gramatických jevů podrobný, přehledně členěný rejstřík

Chcete se na něco zeptat?