Powered by Smartsupp

Světová ekonomika, nové jevy a perspektivy (3. přepracované a doplněné vydání)

Autor: Hana Kunešová, Aleš Kocourek, Pavla Bednářová, Eva Cihelková, Miloš Nový

 • Kód produktu: 11063
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 416
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7400-502-2
 • Datum vydání: duben 2014
 • Běžná cena s DPH: 640 Kč
 • Zvýhodnění on-line: %
 • Ušetříte: 0 Kč
 • Vaše cena s DPH: 640 Kč
ks
  V prodeji
Třetí vydání úspěšné vysokoškolské učebnice zachycuje aktuální otázky a trendy ve vývoji světové ekonomiky. Cílem autorů bylo zprostředkovat čtenářům pokud možno ucelený pohled na tuto složitou a stále se měnící problematiku. Pozornost je mimo jiné zaměřena na tato aktuální témata: globalizace světové ekonomiky, mezinárodní měnový systém, mezinárodní obchod, mezinárodní pohyb kapitálu, mezinárodní migrace osob, regionalismus, ekonomický vývoj hlavních ekonomik světa, integrační procesy v Evropské unii, vztah USA a Japonska k regionální integraci, transformační proces ve střední a východní Evropě, ekonomická situace v rozvojovém světě včetně zemí skupiny BRICS. Text je rozdělen do 20 kapitol. Z didaktického hlediska obsahuje každá kapitola hned na úvod přehled kompetencí, které čtenář získá po jejím prostudování. Na závěr každé kapitoly jsou uvedena klíčová slova a také kontrolní otázky a příklady. Vzhledem k rychlému rozvoji světové ekonomiky, je nutné získané poznatky neustále doplňovat, a proto je v závěru každé kapitoly uvedena doporučená literatura včetně internetových adres, kde může čtenář získávat průběžně aktuální informace a doplňovat si své znalosti i v budoucnu. Publikace je sice určena zejména vysokoškolským studentům, ale vzhledem ke komplexnímu a aktuálnímu zpracování dané problematiky může být vhodným zdrojem informací pro všechny, kteří se o dění ve světové ekonomice zajímají a kteří se potřebují ve stále se měnícím světovém hospodářství dobře orientovat (např. manažeři obchodních společností).

Chcete se na něco zeptat?