Techniky a technologie v chirurgických oborech - Vybrané kapitoly

Autor: Zdeněk Krška a kolektiv

  • Kód produktu: 88875
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 264
  • Vazba: brož., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-3815-4
  • Datum vydání: červen 2011
  • Vaše cena s DPH: 89 Kč
ks
    V prodeji

Kniha velmi stručně, přehledně a srozumitelně pojímá všechny technické a technologické aspekty metod, technik a postupů v chirurgických oborech. Cílem je čtenáři umožnit rychlou orientaci v technické problematice daného chirurgického oboru a v oborech úzce spolupracujících, jako jsou gastroenterologie, biochemie, mikrobiologie, patologie, rentgenologie...

Na knize, která je v mnohém doplňkem chirurgické propedeutiky, se podíleli autoři z významných chirurgických pracovišť z celé ČR pod vedením přednosty I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Zdeňka Kršky, CSc.

Publikace je určena pro studenty lékařských fakult, mladé lékaře zejména chirurgických oborů, zdravotní sestry, laboranty, technické pracovníky ve zdravotnictví.

Chcete se na něco zeptat?