Teorie práva v příkladech (2. přepr. vyd.)

Autor: M. Večeřa, L. Hanuš, J. Harvánek, D. Houbová, R. Polčák, M. Škop, R. Vaněk

  • Kód produktu: 52869
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 416
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7357-551-9
  • Datum vydání: září 2011
  • Vaše cena s DPH: 495 Kč
ks
    V prodeji

Teorie práva v příkladech představuje studijní pomůcku, která na základě souboru předkládaných příkladů poskytuje čtenáři možnost, aby si na konkrétní právní materii uvědomil, procvičil a utřídil základní právně dogmatické jevy a pojmy a pochopil i základní axiologické a sociologické kontexty práva.


Jednotlivé kapitoly knihy obsahují nejprve stručný výklad jednotlivých právních témat, po němž následuje zadání příkladů k procvičení a osvojení probíraného tématu. U většiny kapitol je v závěru připojen klíč k řešení vybraných příkladů, u nichž lze stručně a jednoznačně uvést správnou odpověď. Student si tak může zkontrolovat, zda zadání příkladů porozuměl a našel správné řešení.


Studijní pomůcka nenahrazuje standardní učebnice teorie práva, ale je koncipována jako jejich doplněk, sloužící k pochopení a osvojení si základních otázek teorie práva na konkrétních právních příkladech z oblasti právní legislativy a realizace práva. Je tak určena zejména pro vysokoškolské studenty práv k procvičování právních témat probíraných na přednáškách a seminářích teorie práva a jako základní pomůcka pro seminární cvičení teorie práva pod vedením pedagoga. Velmi efektivně však cvičebnici mohou k hlubšímu osvojení problematiky obecné právní teorie použít také studenti neprávních studijních oborů vysokých a středních škol, jakož i odborníci z právní praxe.


Učebnici zpracoval kolektiv pedagogů katedry právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kteří se výukou právní teorie dlouhodobě zabývají.Obsah knihy:


http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/TeoriePravaVPrikladech2vyd.pdf

Chcete se na něco zeptat?