Teorie práva (LEGES)

Autor: Petr Osina

 • Kód produktu: 65293
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 240
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-87576-65-6
 • Datum vydání: říjen 2013
 • Běžná cena s DPH: 360 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -36 Kč
 • Vaše cena s DPH: 324 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Učebnice seznamuje studenty práva se základními právními pojmy, které obecným způsobem charakterizují právní řád a jeho fungování. Znalost těchto základních pojmů (pozitivní právo, prameny práva, právní normy, právní vztahy, realizace práva, aplikace práva, porušení práva, právní odpovědnost, zákonnost, právní stát atd.) by měla zvýšit schopnost budoucího právníka orientovat se v pozitivním právu a aplikovat právo ve své praxi.


Teorie práva by měla naučit budoucího právníka jak myslet o právu, spíše než znát jeho konkrétní obsah. Studium jednotlivých institutů a platné právní úpravy je úkolem příslušných odvětvových disciplín. Přesto nelze teorii práva zcela izolovat od platného práva – ta musí reflektovat jeho vývoj. Kniha proto především zohledňuje změny, které přineslo přijetí nového občanského zákoníku.


Učebnice je určena zejména pro studenty právnických fakult, může být však využita také studenty jiných škol s právním zaměřením, případně těmi, kteří se chtějí seznámit se základními pojmy práva, například v rámci přípravy na přijímací zkoušky.

Chcete se na něco zeptat?