Toyota Talent - Řízení rozvoje zaměstnanců podle Toyoty

Autor: Jeffrey K. Liker, David P. Meier

 • Kód produktu: 92022
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 336
 • Vazba: váz., 15x23 cm
 • ISBN: 978-80-247-5800-8
 • Datum vydání: září 2016
 • Běžná cena s DPH: 469 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -47 Kč
 • Vaše cena s DPH: 422 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Světově uznávaná publikace odkrývá tajemství výjimečných pracovních výkonů zaměstnanců Toyoty. Jeffrey Liker, autor bestselleru Tak to dělá Toyota, spolu s Davidem Meierem detailně popisují proces přípravy, tréninku a následovnictví, který vede ke špičkovým výsledkům. Kniha představuje jednoduchý přístup, jenž může společnostem pomoci dosáhnout úspěšného začlenění zaměstnanců do systému vysoce kvalitní štíhlé výroby. Autoři vám kromě mnoha jiného ukážou:

- Jak definovat organizační potřeby a cíle.

- Jak vytvářet rozvojové plány pro všechny zaměstnance a řídit rozvoj špičkových talentů.

- Jak analyzovat rutinní práci a vedlejší úkoly.

- Jak rozdělit práci s cílem efektivního tréninku.

- Jak změnit cyklus čistého tréninku a dosahování výsledků na cyklus kontinuálního vzdělávání a zlepšování.S touto knihou se naučíte rozvíjet schopnosti svých lidí v prostředí vzájemné spolupráce a týmového ducha. Zjistíte, že není důležitý jen výsledek, ale i to, jak se k němu dospěje.

Kniha je určena personalistům, manažerům a podnikatelům.

Partnerem vydání knihy je společnost DMC management consulting s.r.o.


OBSAH:O autorech 11

Poděkování 13

Poděkování Jeffa Likera 13

Poděkování Davida Meiera 15

Předmluva 17

Předmluva k českému vydání 19

Úvod 23

Část první: Příprava organizace na rozvíjení výjimečných lidí

Kapitola 1: Co se můžeme naučit od Toyoty o rozvíjení talentu? 31

1.1 Filozofie vzdělávání a rozvíjení talentu v Toyotě 31

1.2 Tristní realita 35

1.3 Začarovaný kruh zápasení s problémy a hašení požárů 37

1.4 Přerušení sestupné spirály a přechod na cyklus vítězný 38

1.5 Jsou-li řešením zaměstnanci, musí být jejich výběr klíčem k úspěchu 40

1.6 Rozvíjení zaměstnanců jako záruka prosperity 41

Kapitola 2: Toyota tvrdě pracuje na rozvíjení mimořádných lidí 45

2.1 Rozvíjení zaměstnanců je pro Toyotu stěžejní téma 45

2.2 Výrobní systém Toyoty vyžaduje vysokou kvalifikovanost 48

2.3 Standardizace školení pro splnění globálních potřeb 49

2.4 Model lidského systému Toyoty 51

2.5 Pro rozvíjení talentu zaměstnanců platí základní principy školení 54

2.6 Standardizovaná výuka elementárních dovedností v Toyotě 56

2.7 Buď zaplaťte dnes, nebo zaplatíte později 58

2.8 Můžete i vy dosáhnout podobných výsledků jako Toyota? 60

Kapitola 3: Toyota a program Školení v průmyslu 63

3.1 Školení v průmyslu 63

3.2 Základem rozvíjení talentu je metoda pracovních instrukcí 68

3.3 Toyota a metoda pracovních instrukcí 70

3.4 Kurz pracovních instrukcí 71

3.5 TWI je skvělý výchozí bod 77

Kapitola 4: Příprava organizace 79

4.1 Začněte na začátku 79

4.2 Stanovení potřeb a cílů organizace 81

4.3 Posouzení současného stavu 83

4.4 Vydejte se ke zdroji informací 84

4.5 Vytvoření organizační struktury 86

4.6 Výběr instruktorů 89

4.7 Přirozené vlohy úspěšných školitelů 90

4.8 Naučitelné elementární schopnosti a dovednosti 93

4.9 Proces výběru 96

4.10 Příprava plánu rozvoje pro všechny zaměstnance 97

4.11 Rozvoj pro osobní úspěchy 99

4.12 Proces rozvíjení talentu 102

4.13 Rozvoj zaměstnanců je dlouhodobý závazek 105

Část druhá: Stanovení kritických znalostí

Kapitola 5: Se zjišťováním nutných schopností začněte na obecné úrovni 109

5.1 První krok: Pohled zeširoka 109

5.2 Jsou služby a odborné činnosti úplně jiné než práce ve výrobě? 110

5.3 Rámec pro klasifikaci typů práce 112

5.4 Poznámka ke standardizaci při mechanistické a organické organizaci 117

5.5 Rozvoj mimořádných zaměstnanců při různých typech práce 118

5.6 Posun od obecných kategorií ke specifickým pracovním požadavkům 122

5.7 Začněte jednoduchými úkoly 129

Kapitola 6: Standardizace práce a metoda pracovních instrukcí 131

6.1 Vybudujte základy pro efektivní školení 131

6.2 Standardizace práce je součástí celkového systému 132

6.3 TWI a kořeny standardizace práce 133

6.4 Standardizace práce je relevantní ve všech firmách 134

6.5 Bezmyšlenkovitá konformnost, nebo záměrná promyšlenost? 135

6.6 Standardizace práce je předpokladem pro školení

a pracovní instrukce jsou předpokladem pro standardizaci práce 138

6.7 Standardizace práce jako procesní nástroj 140

6.8 Používejte selský rozum 143

Kapitola 7: Analýza rutinní práce a pomocných úkolů 145

7.1 Analýza rutinní práce 145

7.2 Jak přistupovat k nerutinním a pomocným úkolům 149

7.3 Analýza komplexní práce z oblasti zdravotnictví 153

7.4 Hodnocení celého procesu 160

7.5 Určete zcela zásadní body a postarejte se, aby se prováděly bezchybně 161

7.6 Úspěch se skrývá v detailech 165

Kapitola 8: Rozdělení práce do vyučovacích celků 167

8.1 Pro účely školení se práce musí členit jinak 167

8.2 Rozporcujte úkoly na dobře stravitelné kousky 168

8.3 Rozčlenění práce musí být pečlivě promyšlené 170

8.4 Nepředkládejte studentům více látky, než mohou naráz zvládnout 171

8.5 Určete si způsob prezentace 173

8.6 Rozčlenění práce – část první 175

8.7 Určení hlavních kroků 176

8.8 Hlavní kroky jsou důležité, ale klíčové body jsou naprosto zásadní 178

Kapitola 9: Určení klíčových bodů a jejich důvodů 181

9.1 Rozčlenění práce – část druhá 181

9.2 Správné stanovení klíčových bodů má kritický význam 182

9.3 Ověřte si důvody jednotlivých klíčových bodů 190

9.4 Vyhýbejte se informacím typu „jedna paní povídala“ 191

9.5 Klíčové body jsou… klíčové 192

Kapitola 10: Příklady rozboru práce 193

10.1 Dejme všechno dohromady 193

10.2 Rozbor pracovních činností pro výrobu nárazníků 194

10.3 Příklady rozčlenění práce pro neopakující se základní úkoly 198

10.4 Příklad opakujícího se základního úkolu z oblasti zdravotnictví 201

10.5 Oprava běžných chyb při rozboru práce 207

10.6 Lze standardizovat i složité odborné úkoly? 212

10.7 Rozčlenění práce – kritický krok 217

Část třetí: Předávání znalostí druhým

Kapitola 11: Příprava na školení 221

11.1 Metoda pracovních instrukcí vyžaduje pečlivou přípravu 221

11.2 Tvorba plánu zaškolování zaměstnanců pro všestrannost 222

11.3 Příprava plánu zaškolování pro jiné typy prací:

Příklad specialisty na štíhlou výrobu 230

11.4 Od začátku si určete očekávaný přístup k práci 231

11.5 Rozšiřujte obzory zaměstnanců rozvíjením podpůrných schopností 235

11.6 Příprava pracoviště 236

11.7 Štěstí přeje připraveným 237

Kapitola 12: Předvedení práce – průběh školicí lekce 239

12.1 Tak už to konečně bude? 239

12.2 Příprava studenta 240

12.3 Předvedení práce 247

12.4 Snažte se odvést co nejlepší práci 256

Kapitola 13: Procvičení práce 257

13.1 Příležitost k zamyšlení 257

13.2 Bez vnímavosti a pečlivého sledování to nejde 257

13.3 Okamžitá zpětná vazba 258

13.4 Nechte studenta zkusit si práci bez verbalizace jakýchkoliv informací 259

13.5 Student provede úkol a nahlas zopakuje hlavní kroky 261

13.6 Student provede úkol a nahlas zopakuje

hlavní kroky spolu s klíčovými body 263

13.7 Ověřte si, že student pochopil důvody klíčových bodů 265

13.8 Chyby opravujte okamžitě, abyste zabránili špatným návykům 266

13.9 Posuďte studentovu zdatnost 266

13.10 Předejte studentovi odpovědnost, ale nepřestávejte na něj dohlížet 267

Kapitola 14: Zvládání složitých situací při zaškolování 269

14.1 Nikdo přece netvrdil, že to bude snadné! 269

14.2 Zaškolování při běžné rychlosti linky 270

14.3 Výuka delších či složitých prací 274

14.4 Zaškolování při omezeném množství času 276

14.5 Práce vyžadující zvláštní schopnosti a techniky 277

14.6 Zaškolování při omezené možnosti ústní komunikace 279

14.7 Výuka vizuálních úkolů 280

14.8 Rozvíjení správného úsudku a přímých pracovních znalostí 285

14.9 Výuka zřídka vykonávaných úkolů 288

14.10 Využívání učebních pomůcek 289

14.11 Složitých situací je spousta 289

Část čtvrtá: Ověření znalostí a úspěchu

Kapitola 15: Prověření a návazné kroky pro kontrolu znalostí a zaručení úspěchu 293

15.1 Nasměrujte studenta k soběstačnosti 293

15.2 Odpovědnost má vždy školitel 294

15.3 Vždy studenta podporujte 294

15.4 Vysvětlete studentovi, koho může požádat o pomoc 295

15.5 Pokroky kontrolujte často 296

15.6 Vysvětlete studentovi, že otázky jsou vítány 297

15.7 Koučink a podporu studenta postupně snižujte 297

15.8 Pomocí meziúrovňového auditu se postarejte, aby byl proces úspěšný 298

15.9 Systémy rozvíjení zaměstnanců se neudržují samy 303

Kapitola 16: Následná organizační podpora 305

16.1 Zkuste to – a odveďte co nejlepší práci 305

16.2 Rozvíjení zdrojů podle motta „Nejprve do hloubky, až pak do šířky“ 306

16.3 Implementační struktura 309

16.4 Jak přistupovat k rozvíjení talentu u nerutinních prací: Příklad inženýra 318

16.5 Může školení metodou pracovních instrukcí fungovat i v neštíhlých organizacích? 324

16.6 Všichni vedoucí odpovídají za rozvoj druhých 326

16.7 Ověřování účinnosti pomocí meziúrovňových auditů 327

16.8 Šíření procesu 328Chcete se na něco zeptat?