Tradice pěstounské péče v českých zemích

Autor: Veronika Smolíková

 • Kód produktu: 63566
 • Nakladatelství: Key Publishing
 • Počet stran: 82
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7418-218-1
 • Datum vydání: prosinec 2014
 • Běžná cena s DPH: 144 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -14 Kč
 • Vaše cena s DPH: 130 Kč
ks
  V prodeji
Tato publikace podává ucelený pohled na vývoj pěstounské péče v českých zemích a nastiňuje vznik tradice pěstounské péče jako jednoho ze způsobů realizace náhradní rodinné péče. Zvláštní pozornost je přitom věnována reflexi právního rámce, na jehož základě byla pěstounská péče uskutečňována. Teoretický nárys základních vývojových tendencí pěstounské péče je doplněn o vybrané příklady, které dokumentují skutečné fungování pěstounské péče v praxi. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány systematicky, aby celý text tvořil jednotnou strukturu poskytující komplexní obraz od právní regulace, přes příslušné instituce, až po zhodnocení pozitivních i negativních dopadů. Komparace předchozího vývoje s dnešní situací tak plně odpovídá společenskému významu tohoto institutu. S ohledem na nedávné změny v právní úpravě nabízí tato publikace komplexní pohled na problematiku pěstounské péče u nás v období 20. století, a to včetně přesahu do minulosti a úvah de lege ferenda.

Chcete se na něco zeptat?