Transpoziční novela zákoníku práce 2023 a další pracovněprávní aktuality

Určen pro: personalisty, vedoucí pracovníky, mzdové účetní, statutární orgány, podnikové právníky

Program semináře:

Pozor – anotace je zpracována dle aktuálního stavu projednávaných novel zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti k 1.3.2023. Reálný obsah se může lišit dle stavu legislativních prací na novelách ke dni konání příslušného semináře. Ani jedna z novel není zatím schválena a nebude velmi pravděpodobně schválena ke dni konání semináře.

Cílem semináře je uceleným způsobem projít plánované novely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. Zákoník práce se bude v roce 2023 měnit v důsledku transpozice evropských směrnic, konkrétně Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a Směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Tyto změny podstatným způsobem zasáhnou práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, práci z domova, práva pečujících osob a další oblasti. Dočkáme se zřejmě též digitalizace HR agendy. Vedle toho se mají od 1.1.2024 změnit též podmínky agenturního zaměstnávání a působení agentur práce. Výklad bude zaměřen na obě projednávané novely, a to dle jejich stavu ke dni konání semináře. Jednotlivé novelizační body budou doprovozeny praktickými poznámkami a příklady z advokátní praxe lektora.

Základní okruhy semináře budou upřesněny dle finálního textu novel:

 • informace o stavu novel zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti
 • digitalizace HR agendy a doručování písemností
 • informování o obsahu pracovního poměru
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • skončení pracovního poměru
 • minimální mzda a cestovní náhrady
 • karanténa
 • otcovská dovolená
 • rodičovská dovolená
 • práva pečujících zaměstnanců
 • práce na dálku
 • náklady práce na dálku
 • dílčí technické změny
 • nová definice nelegální práce
 • změny v agenturním zaměstnávání
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 26. června 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19767
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat