Powered by Smartsupp

Transpoziční novela zákoníku práce 2023 • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, programátory mzdových programů, vedoucí pracovníky a zaměstnance podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všechny, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.

Program semináře:

transpoziční novela zákoníku práce 2023

 • novela zákoníku práce a některých dalších zákonů (např. zákon o státní službě, zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon o vojácích z povolání, zákon o inspekci práce, občanský soudní řád, zákon o daních z příjmů atd.)
 • hlavním cílem je transpozice směrnic EU (zejm. směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách, směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a směrnice o některých aspektech úpravy pracovní doby); dále pak úprava doručování s ohledem na postupující digitalizaci a potřeby praxe a bližší úprava podmínek pro výkon práce na dálku (HW)
 • účinnost: většina změn k 1.10.2023, dovolená pro „dohodáře“, změna § 92 (nepřetržitý odpočinek v týdnu) a změna § 303 odst. 3 k 1.1.2024
 • zásadní koncepční změny úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) - např. povinnost rozvrhovat „dohodářům“ pracovní dobu, zakotvení práva na dovolenou, vztažení části čtvrté ZP na „dohodáře“, změny u překážek v práci, v oblasti odměňování (příplatky), informační povinnost zaměstnavatele, možnost v určitých případech žádat o zaměstnání v pracovním poměru (›právo na odůvodněnou odpověď), právo žádat ve vymezených případech o odůvodnění výpovědi atd.
 • podrobnější úprava výkonu práce na dálku, vč. možnosti paušalizace náhrady nákladů zaměstnance - písemná dohoda o práci na dálku, vypověditelnost, výjimečné případy nařízení práce na dálku, zvláštní režim při „samorozvrhování“ pracovní doby, možnost určitých zaměstnanců (těhotné, někteří pečující) požádat o výkon práce na dálku (zaměstnavatel vyhoví, nebo písemně odůvodní zamítnutí žádosti)
 • změny zvláštní úpravy doručování určitých pracovněprávních písemností dle § 334 až 337 zákoníku práce - např. zúžení okruhu takto doručovaných písemností, změny při doručování písemností prostřednictvím sítě nebo služeb el. komunikací; změny při doručování do datové schránky atd.
 • informační povinnost zaměstnavatele o obsahu pracovněprávního vztahu - změny stávající úpravy v § 37, kdy např. dojde k rozšíření informační povinnosti, zkrácení lhůty, zrušení výjimky z informační povinnosti pro pracovní poměry kratší než 1 měsíc; dále se zavádí zvláštní úprava informační povinnosti v § 37a vůči zaměstnancům vysílaným k výkonu práce na území jiného státu
 • změny stávajícího § 241 zákoníku práce upravujícího možnost určitých zaměstnanců (těhotné, někteří pečující) dožadovat se po zaměstnavateli kratší pracovní doby nebo jiné vhodné úpravy týdenní pracovní doby;
 • změny u rodičovské dovolené
 • změny u nepřetržitých odpočinků
 • další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 10. října 2023, 9.00 - 14.30
 • Variabilní symbol: 19839
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat