Powered by Smartsupp

ON-LINE webinář Transpoziční novela zákoníku práce v roce 2023/2024 s důrazem na změny v dohodách • dovolená z dohod • práce na dálku • co ukázala praxe

Určeno pro:personalisty, mzdové účetní a vedoucí zaměstnance zaměstnavatelů působících nejen v podnikatelské sféře, ale též v rozpočtové či příspěvkové oblasti a další zájemce s minimálně základní orientací v pracovněprávní problematice.

Účastníci semináře obdrží zdarma publikaci "Zákoník práce po novele k 1.10.2023 a 1.1.2024 - sešitové vydání" (ANAG 10/2023)

Konzultační seminář se bude věnovat aktuálním otázkám a praktickým řešením aplikace novelou dotčených ustanovení zákoníku práce a souvisejících právních předpisů s důrazem na problematiku dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), výkonu práce na dálku a komplexní právní úpravu dovolené k 1. ledna 2024.

 • Transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU) – stručně
 • Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům – stručně
 • Zásadní změny v dohodách o pracích mimo prac. poměr – podrobně
 • Komplexní právní úprava dovolené včetně dohod – podrobně
 • Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců – stručně
 • Výkon práce "na dálku" a náhrada výdajů s ní spojených – podrobně
 • Změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a naopak – stručně
 • Doprovodné legislativně technické a věcné změny - přehledně

Kromě výše uvedeného bude vysvětlena změna právní úpravy uvolňování zaměstnanců na tábory dětí a mládeže a na obdobné sportovní akce provedená s účinností od 1. ledna 2024 novelou § 203 odst. 2 písm. h) a § 203a zákoníku práce zákonem č. 321/2023 Sb. Budou prezentovány také změny pracovněprávní úpravy vyplývající ze zákonů č. 408/2023 Sb. a č. 413/2023 Sb., které byly publikovány ve Sbírce zákonů v samém závěru roku 2023. V rámci semináře bude dán maximální prostor posluchačům na konkrétní dotazy a podněty a současně budou prezentovány první zkušenosti z aplikace poslední novely zákoníku práce.

Seminář je především konzultační povahy a umožňuje tak účastníkům řešit na místě konkrétní situace v jejich personální činnosti.

DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)

FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. dubna 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26203
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 590 Kč Objednat