Powered by Smartsupp

Transpoziční novela zákoníku práce v roce 2023 • která má nabýt účinnosti z převážné části do konce roku 2023 a část k 1. lednu 2024 • konzultační seminář s praktickými příklady

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM a všechny zájemce o tuto problematiku

Seminář je zaměřen na: Změny ZP v rámci tzv. „transpoziční novely“, která má nabýt účinnosti z převážné části do konce roku 2023 a ve zbývající části k 1. lednu 2024.

 • Transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU) – obecně
 • Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům
 • Zásadní změny v dohodách o provedení práce a o pracovní činnosti • zejména rozvrhování pracovní doby a zavedení dovolené u dohod
 • Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců
 • Výkon práce "na dálku" a náhrada výdajů s ní spojených
 • Změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
 • Doprovodné legislativně technické a věcné změny

K aplikaci některých vybraných ustanovení platní právní úpravy ZP a judikatuře NS, ÚS s dopadem na pracovněprávní vztahy

 • Předsmluvní vztahy
 • Specifika pracovního poměru
 • Pozbytí zdravotní způsobilosti • převedení nebo rozvázání pracovního poměru?
 • Pracovní doba a doba odpočinku • nepřetržité odpočinky
 • Překážky v práci a náhrada mzdy/platu
 • Dovolená • snadné metody aplikace výpočtu a čerpání v praxi
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Seminář je především konzultační povahy a umožňuje tak účastníkům řešit na místě konkrétní situace v jejich personální činnosti.

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. října 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26013
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat