Trénink techniky řeči - Naučte se mluvit barevně

Autor: Alena Špačková

 • Kód produktu: 89774
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 256
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5578-6
 • Datum vydání: duben 2015
 • Běžná cena s DPH: 299 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 269 Kč
ks
  V prodeji

Jediná komplexní tréninková učebnice mluvní techniky u nás je určena všem, kteří chtějí hovořit kultivovaným a zvučným hlasem, potlačit zvukovou monotónnost svého projevu a posílit vyzařování své osobnosti. Je určena začínajícím i zkušenějším moderátorům, politikům, učitelům, hercům, tiskovým mluvčím, studentům těchto oborů a všem, kdo mluví na veřejnosti a chtějí se pozitivně odlišit od ostatních.Zkušená autorka, která je dlouholetou odbornicí na mluvní techniku, vás poutavě a srozumitelně seznámí s problematikou techniky řeči a provede tréninkem. Pomůže vám naučit se přesně a správně vyslovovat, sugestivně frázovat, vědomě umísťovat větný důraz, funkčně proměňovat výšku, sílu i tempo promluvy. Základní cvičení pro jednotlivé oblasti jsou doplněna variantami a inspirací pro vaše vlastní tvůrčí pokusy.Po zvládnutí techniky dokážete bez námahy veřejně hovořit celý den, většinou se obejdete bez mikrofonu a posluchači vás budou vnímat víc jako člověka než jako řečníka, protože se do jejich duší vemluvíte právě díky kultivovanému projevu. Přesvědčíte tak ostatní nejen obsahem svých slov, nýbrž i podmanivým hlasem. Protože, jak říká německé rčení: Der Ton macht die Musik – tón dělá hudbu.OBSAH:O autorce 10

Předmluva 111. Člověk a řeč 15

Receptář 21

Teorie 23

Vnitřní a vnější technika 23

Vnitřně hmatová paměť 24

Psychotechnika 25

Ortoepie 25

Ortofonie 25

Artikulace 25

Profesní etika 26

Zvuková osnova věty 26

Reflexní základ komunikace 28

Mozek a lidská řeč 302. Psychofyzické uvolnění 35

Receptář 46

Tělesná relaxační cvičení 46

Sebeuvědomění vnitřním hmatem 51

Představivost, sugesce, asociace 51

Soustředění 52

Teorie 53

Psychosomatika a jóga 53

Pránajáma 56

Meditace 57Křeč 57

Povolení 57

Uvolnění 57

Soustředění 58

Druhy pozornosti 58

Vnitřně hmatový pocit 59

Vnitřní řeč 59

Fyziologická reakce lidského organismu na stres 60

Tonus 61

Dynamická stupnice 613. Vědomé dýchání 63

Receptář 75

Texty pro ověření mluvní techniky 78

Teorie 80

Dechové ústrojí 80

Dechový proces 81

Dýchání automatické a vědomé 82

Dechová ekonomie 82

Typy dýchání 82

Plicní kapacita a druhy vzduchu v plicích 83

Dechová opora 84

Přídechy 844. Tvoření hlasu 85

Receptář 107

Rozeznění 107

Zvuková realizace rázu 110

Rozeznívání v okolnostech 111

Přídechová cvičení 114

Teorie 115

Zvuk 115

Hlasové ústrojí 115

Tvorba hlasu 117

Vlastnosti hlasu 117

Hlasivky 118

Tvorba hlásek 119

Úloha mozku 119

Hlasové začátky 119

Hlasová hygiena 121

Organické poruchy 121

Funkční poruchy 1225. Výslovnost samohlásek 123

Samohláska „a“ 126

Samohláska „o“ 130

Samohláska „u“ 132

Dvojhláska „ou“ 135

Samohláska „e“ 137

Samohláska „i“ 141

Souhrnná vokalizační cvičení 144

Receptář 146

Samohláska „a“ 146

Samohláska „o“ 146

Samohláska „u“ 147

Dvouhláska „ou“ 148

Samohláska „i“ 149

Souhrnná vokalizační cvičení 150

Teorie 152

Fonetika 152

Artikulační ústrojí 153

Koartikulace 153

Vokalizace 1556. Výslovnost souhlásek 157

Retnice „p“, „b“, „m“ 159

Retozubné „v“, „f“ 160

Zubodásňové okluzívy (závěrové) „t“, „d“, „n“ 161

Zubodásňové frikativy (úžinové) „s“, „z“, „š“, „ž“ 163

Kmitavé dásňové „r“, „ř“ . 167

Boková dásňová frikativa „l“ 169Polozávěrové (afrikáty) „c“, „č“ 170

Okluzívy předopatrové (palatální) „ť“, „ď“, „ň“ 171

Předopatrová frikativa „j“ 172

Závěrové měkkopatrové (okluzívy velární) „k“, „g“ 173

Frikativa „ch“ 175

Hrtanová frikativa „h“ 176

Souhrnná cvičení 176

Receptář 180

Souhlásky „p, b, m“ 180

Souhlásky „f, v“ 180

Souhlásky „t, d, n“ 181

Sykavky 181

Souhlásky „r, ř“ 183

Souhláska „l“ 184

Souhlásky „c, č“ 185

Souhlásky „ť, ď, ň“ 186

Souhláska „j“ 186

Souhlásky „k, g, ch“ 187

Souhláska „h“ 187

Souhrnná artikulační cvičení 188

Teorie 189

Znělostní asimilace 189

Artikulační asimilace 1907. Hlasové modulace 193

Intonační modulace 193

Silová modulace 203

Receptář 209

Intonační modulace 209

Silová modulace 211

Teorie 212

Rejstříky 212

Dynamika 2138. Tvořivá hra s mateřštinou 215

Jazyková interpretační fantazie 215

Plasticita mluvy 224

Větný důraz 224

Frázování 225

Práce s textem 227

Receptář 239

Teorie 244

Český slovní přízvuk 244

Diferenciace národního jazyka 244

Zásady výslovnosti přejatých slov 2459. Povzbuzení 247Literatura 251

Chcete se na něco zeptat?