Trestní odpovědnost právnických osob

Autor: Šámal, Dědič, Gřivna, Púry, Říha

  • Kód produktu: 10970
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 824
  • Vazba: váz., B5
  • ISBN: 978-80-7400-116-1
  • Datum vydání: srpen 2012
  • Vaše cena s DPH: 1 410 Kč
ks
    Na dotaz

- 1. ledna 2012 nastala zásadní koncepční změna trestního práva: průlom do zásady individuální trestní odpovědnosti

- Prakticky zaměřený komentář si klade za cíl ozřejmit smysl jednotlivých ustanovení zákona a usnadnit jejich správnou aplikaci

- Zapracovává přitom jak podklady zpracované při přípravě zákona, tak aktuální i dříve publikovanou judikaturu

- Zvláštní pozornost je věnována otázkám, které zákon z důvodu své speciality k dalším trestním předpisům výslovně neřeší

- Publikaci připravil autorský kolektiv renomovaných odborníků pod vedením prof. JUDr. Pavla Šámala, autora tohoto zákona i trestního zákoníku

Chcete se na něco zeptat?