Powered by Smartsupp

Trestní odpovědnost právnických osob - komentář (2. vydání)

Autor: Šámal, Dědič, Gřivna, Púry, Říha

 • Kód produktu: 11289
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 992
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7400-592-3
 • Datum vydání: srpen 2018
 • Běžná cena s DPH: 1 890 Kč
 • Zvýhodnění on-line: %
 • Ušetříte: 0 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 890 Kč
ks
  V prodeji

Od prvního vydání komentáře TOPO uplynulo 6 let. V průběhu této doby došlo k 9 novelizacím zákona a značnému rozvoji judikatury. Dílo ve své aktuální podobě je tak značně přepracované a doplněné. Jde nejenom o aktualizace zákona samého, ale i o změny výkladu k jednotlivým jeho ustanovením. Podstatně je upraven výklad týkající se nové úpravy vymezení trestných činů, kterých se může dopustit právnická osoba, přičitatelnosti trestného činu právnické osobě a možnostem jejího vyvinění, jakož i úpravě nového ochranného opatření zabrání části majetku.
Druhé vydání díla nepomíjí vývoj judikatury, a současně reflektuje právní názory teorie především ohledně nových institutů zavedených v souvislosti s trestní odpovědností právnických osob a řízení proti nim. Judikatura je doplněna nejen o rozhodnutí publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek vydávané NS ČR, ale též o judikáty uveřejněné v Souboru trestních rozhodnutí NS ČR, a i z dalších zdrojů.
Druhé vydání komentáře TOPO odpovídá právnímu stavu a judikatuře k březnu 2018.

Chcete se na něco zeptat?