Trestní právo daňové (2. vyd.) (PP194)

Autor: JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Lukáš Křístek, Jan Vučka

  • Kód produktu: 11482
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 344
  • Vazba: brož,. 13,9 x 22,3 cm
  • ISBN: 978-80-7400-922-8
  • Datum vydání: březen 2023
  • Vaše cena s DPH: 720 Kč
ks
    V prodeji

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. Čtenáři je srozumitelným způsobem poskytnut vhled do tématu daňových trestných činů.

Publikace kategorizuje jednotlivé typy daňových trestných činů. Na základě judikatury osvětluje způsoby jejich postihu, a to nejenom v rovině trestní, ale i v rovině správního soudnictví. Zvláštní pozornost je přitom věnována rozdílnosti v postihu daňových podvodů v oblasti trestní a daňové.

Druhé vydání je nad rámec aktualizace a doplnění o novou judikaturu obohaceno o případovou studii dvou podvodů. Podvodu na principu missing trader a podvodu založeného na fiktivní fakturaci. V publikaci je názorně ukázáno, jak by tyto podvody měly být v praxi postihovány.

Chcete se na něco zeptat?