Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky

Autor: Jiří Jelínek, Jaroslav Ivor a kolektiv

 • Kód produktu: 65550
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 384
 • Vazba: váz., 16x23 cm
 • ISBN: 978-80-7502-080-2
 • Datum vydání: září 2015
 • Běžná cena s DPH: 690 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -69 Kč
 • Vaše cena s DPH: 621 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Kolektivní monografie Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky navazuje na monografii Trestní právo Evropské unie vydanou v roce 2014. Shrnuje poznatky a skutečnosti z oblasti právních řádů dvou sousedících zemí, členů Evropské unie, a to z pohledu práva mezinárodního, práva evropského a práva vnitrostátního, de lege lata i de lege ferenda.


První kapitoly se věnují obecným otázkám pojmosloví (trestní právo Evropské unie a europeizace trestního práva), vztahu trestního a správního práva k právu Evropské unie (zejména v oblasti trestání) a konceptům trestní spolupráce (evropský důkazní příkaz a zatýkací rozkaz, společné vyšetřovací týmy, Úřad evropského prokurátora aj.). Velká část obsahu se zaměřuje na konkrétní formy harmonizace, a to v oblasti boje proti praní špinavých peněz, terorismu, kyberkriminalitě, obchodování s lidmi, poškozování životního prostředí, korupci, sexuálnímu obtěžování, rasové nenávisti a trestní odpovědnosti korporací.


Monografie je zakončena vybranými procesními otázkami (koncept spravedlivého procesu a adhezní řízení z pohledu práva EU).

Chcete se na něco zeptat?