Trestní právo hmotné (8. přepr. vyd.)

Autor: Pavel Šámal, Oto Novotný, Tomáš Gřivna, Jiří Herczeg, Marie Vanduchová, Rudolf Vokoun a kolektiv

 • Kód produktu: 65733
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 1052
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7552-358-7
 • Datum vydání: říjen 2016
 • Běžná cena s DPH: 1 150 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -173 Kč
 • Vaše cena s DPH: 978 Kč
ks
  V prodeji

Osvědčená vysokoškolská učebnice trestního práva hmotného je určena především studentům právnických fakult, má však své místo i v knihovnách soudců, advokátů, státních zástupců, policistů, probačních úředníků a jiných odborníků. Jde o dílo autorského týmu složeného z interních a externích členů katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy pod vedením prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., které vychází již v 8. vydání.


Výklad je zaměřen de lege lata i de lege ferenda, přičemž vychází z trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., a dalších souvisejících zákonů, zejména zákona č. 418/2011 Sb., a zákona č. 218/2003 Sb. Učebnice tak zahrnuje i rozsáhlou kapitolu o trestní odpovědnosti právnických osob a stejně podrobně se věnuje také trestnímu právu mladistvých osob. Obsahuje rovněž výklad o internacionalizaci a europeizaci trestního práva.


V jediném svazku je zachycena jak obecná, tak zvláštní část trestního práva hmotného. Kapitoly obou částí jsou číslovány odděleně, což odpovídá systematice trestního zákoníku, a umožňuje tak snazší orientaci zejména studentům. Jednotlivé kapitoly jsou dále náležitě strukturovány a důležité otázky jsou v nich vhodným způsobem zdůrazněny.


Teoretické výklady jsou navíc vhodně demonstrovány na velkém množství příkladů, grafů, tabulek a praktických postupů, zejména pokud jde o využívání publikované české i evropské judikatury. Rozsah výkladu odpovídá požadavkům na znalosti potřebné pro úspěšné absolvování studia v oboru trestního práva.

Chcete se na něco zeptat?