Trestní právo hmotné - Obecná část, 2. vydání

Autor: V. Kratochvíl a kolektiv

  • Kód produktu: 10966
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 968
  • Vazba: váz., B5
  • ISBN: 978-80-7179-082-2
  • Datum vydání: červenec 2012
  • Vaše cena s DPH: 1 190 Kč
ks
    V prodeji

Druhé vydání publikace navazuje na jedno z prvních učebnicových zpracování materie obecné části trestního práva hmotného obsažené v novém trestním zákoníku, aktuálně pak i na zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.Druhé vydání :- Zohledňuje novely trestního zákoníku účinné po 1. lednu 2010 a odpovídá právnímu stavu k 1. dubnu 2012

- Zahrnuje obecné výklady o trestním právu hmotném a trestní odpovědnosti individuální a kolektivní, o základech trestní odpovědnosti nedostatku protiprávnosti a trestnosti trestného činu dospělého, mladistvého i právnických osob

- Zaměřuje se rovněž na trestní sankce ukládané dospělým, mladistvým a na trestněprávní alternativy i na sankcionování právnických osob

- Stranou neponechává ani problematiku činů jinak trestných spáchaných trestně neodpovědnými dětmi a jejich právních následků

- Obsahuje místy i kritický výklad nové (novelizované) úpravy institutů trestního práva hmotného

- Svým pojetím je určeno studujícím právnických fakult i odborné právnické veřejnosti a trestní praxi.

Chcete se na něco zeptat?