Trestní právo hmotné - Obecná část, Zvláštní část (6. vydání)

Autor: Jiří Jelínek a kolektiv

 • Kód produktu: 65905
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 976
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7502-236-3
 • Datum vydání: říjen 2017
 • Běžná cena s DPH: 1 160 Kč
 • Sleva: 15%
 • Ušetříte: -174 Kč
 • Vaše cena s DPH: 986 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o základním právním oboru českého právního systému.

Autorský kolektiv se ve 35 kapitolách věnuje všem podstatným institutům trestního práva hmotného. Kromě rozboru platné právní úpravy se také kriticky vyjadřuje ke sporným a nejasným otázkám teorie či aplikační praxe. Při výkladu přihlíží k použitelné aktuální judikatuře obecných soudů i Ústavního soudu.

Aktualizace textu v šestém vydání reaguje zejména na změny vyvolané několika novelizacemi trestního zákoníku, ke kterým došlo od předchozího vydání, zapracovává novinky z evropského práva, bere ohled na novou tuzemskou i evropskou judikaturu a také na změny v mimotrestních předpisech.

Učebnice je určena především vysokoškolským studentům. Nepochybně ji ocení i praktikující právníci, kterým poskytne rychlou orientaci ve stále se měnící právní úpravě.

Chcete se na něco zeptat?