Trestní právo hmotné - Obecná část, Zvláštní část (k 1.10.2019)

Autor: Jiří Jelínek a kolektiv

 • Kód produktu: 66210
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 1000
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7502-380-3
 • Datum vydání: říjen 2019
 • Běžná cena s DPH: 1 200 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -180 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 020 Kč
ks
  V prodeji

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o základním právním oboru českého právního systému.

Autorský kolektiv se ve 35 kapitolách věnuje všem podstatným institutům trestního práva hmotného. Kromě rozboru platné právní úpravy se také kriticky vyjadřuje ke sporným a nejasným otázkám teorie či aplikační praxe. Při výkladu přihlíží k použitelné aktuální judikatuře obecných soudů i Ústavního soudu.

Pro sedmé vydání učebnice byl text aktualizován v souvislosti s několika novelizacemi trestního zákoníku, dále byly zapracovány novinky z evropského práva, zohledněna nová tuzemská i evropská judikatura a autoři reagovali také na změny v mimotrestních předpisech (správní trestání).

Učebnice je určena především vysokoškolským studentům, ocení ji však i praktikující právníci, kterým poskytne rychlou orientaci ve stále se měnící právní úpravě.

Chcete se na něco zeptat?