Trestní právo procesní (3. aktualizované a doplněné vydání k 1.4.2013)

Autor: Jiří Jelínek a kolektiv

 • Kód produktu: 65261
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 864
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-87576-44-1
 • Datum vydání: květen 2013
 • Běžná cena s DPH: 990 Kč
 • Sleva: 15%
 • Ušetříte: -149 Kč
 • Vaše cena s DPH: 842 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Oblíbená vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Text vychází ze stavu právní úpravy platné ke dni 1. dubna 2013 a z judikatury k této úpravě.


Třetím vydáním autoři reagují na bouřlivý rozvoj trestněprocesní legislativy. Do učebnice zapracovali především odchylky od obecného trestního řízení, které přinesl zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, a rozsáhlou novelu trestního řádu provedenou zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. V tomto vydání jsou zachyceny a vyloženy i další změny trestního řádu a dalších zákonů, k nimž došlo zejména zákonem č. 330/2011 Sb., č. 341/2011 Sb., č. 348/2011 Sb., č. 357/2011 Sb., č. 459/2011 Sb., úst. zákonem č. 71/2012 Sb., nálezem Ústavního soudu č. 43/2012 Sb. a zákony č. 193/2012 Sb., č. 273/2012 Sb., č. 390/2012 Sb. Učebnice obsahuje také novou judikaturu a nové poznatky, ke kterým dospěla nauka i aplikační praxe.


Autorský kolektiv je tvořen renomovanými odborníky z akademické i justiční sféry.


Učebnice je určena především vysokoškolským studentům, ocení ji však i praktikující právníci, kterým poskytne rychlou orientaci v neustále novelizované právní úpravě.

Chcete se na něco zeptat?