Trestní zákoník - komentář (komplet I., II. díl)

Autor: Draštík, Fremr, Durdík, Růžička, Sotolář a kolektiv

 • Kód produktu: 65522
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 3264
 • Vazba: váz., 2 svazky
 • ISBN: 978-80-7478-790-4
 • Datum vydání: červen 2015
 • Běžná cena s DPH: 4 499 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 17%
 • Ušetříte: -765 Kč
 • Vaše cena s DPH: 3 734 Kč
ks
  V prodeji
Další titul z ediční řady Kodex, dvoudílný podrobný komentář k trestnímu zákoníku, na němž se podílel početný autorský kolektiv představovaný uznávanými odborníky zejména z justiční oblasti pod vedením soudce Nejvyššího soudu JUDr. Antonína Draštíka.

Od nabytí účinnosti trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.) uplynula doba pěti let, což umožňuje předložit poznatky z aplikace základního kodexu trestního práva hmotného. Komentář reaguje na početné novelizace trestního zákoníku i na změny souvisejících či navazujících předpisů.

Komentář knihy je rozdělen do dvou dílů. Na analyticky podaný výklad konkrétního ustanovení navazuje relevantní judikatura. Do komentáře je zařazen i přehled společných hesel trestního zákoníku - pro praxi vítané vodítko pro orientaci v nejdůležitějších definicích pojmů, které trestní zákoník používá.

Ve výkladu zvláštní části trestního zákoníku je mimořádná pozornost věnována těm oblastem kriminality, které jsou v centru celospolečenského zájmu, např. oblast hospodářské trestné činnosti, trestných činů proti životnímu prostředí, trestných činů obecně nebezpečných.

Věříme, že komentář poslouží potřebám každodenní praxe soudců, státních zástupců, policistů, advokátů, pracovníků Probační a mediační služby, příslušníků Vězeňské služby a dalších zájemců o trestní právo včetně studentů právnických fakult.

JUDr. Tomáš Durdík, soudce Městského soudu v Praze a spoluautor připravovaného komentáře k trestnímu zákoníku, získal v rámci Právníka roku 2014 ocenění Pro bono za svou dlouhodobou činnost v Bílem kruhu bezpečí za zlepšení práv obětí trestných činů a jejich blízkých. Blahopřejeme!

Chcete se na něco zeptat?