Třetí alternativa - Jak řešit obtížné životní problémy

Autor: Stephen R. Covey

 • Kód produktu: 6265
 • Nakladatelství: Management Press
 • Počet stran: 484
 • Vazba: brož., 16,5x23,5 cm
 • ISBN: 978-80-7261-256-7
 • Datum vydání: březen 2013
 • Běžná cena s DPH: 529 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -53 Kč
 • Vaše cena s DPH: 476 Kč
ks
  V prodeji

Ve své nejnovější - a bohužel i poslední - knize autor bestselleru "7 návyků..." představuje pozoruhodný, vysoce účinný způsob řešení problémů a konfliktních situací, jimž každodenně čelíme ve svém profesním i osobním životě. Ukazuje, jak překonat tradiční postupy a nalézat takové, jež budou přijatelné pro všechny zúčastněné. Nejlepší postup není ani ten „můj“, ani „tvůj“, ale postup kvalitativně „vyšší“, představující tvůrčí způsob myšlení, který je založen na synergickém přístupu obou stran – tzv. třetí alternativa. Překlad z angličtiny Aleš Lisa.Stephena R. Coveyho, mezinárodně uznávaného autora, řečníka, lektora a poradce, veřejnost zná zejména jako autora knihy 7 návyků skutečně efektivních lidí, která se stala skutečně celosvětovým bestsellerem. Jeho nejnovější (a bohužel i poslední) kniha Třetí alternativa (podtitul Jak řešit obtížné životní problémy), jejíž české vydání připravilo nakladatelství Management Press, se svým významem, hloubkou tématu a způsobem zpracování výše uvedenému bestselleru nejen vyrovná, ale v mnohém jej svým myšlenkovým bohatstvím i předčí.

Každý z nás čelí ve svém životě – osobním i pracovním – spoustě problémů. Možná jste se v rodině vzájemně odcizili. Možná máte problémy se svými dospívajícími dětmi, trápí vás zhoršující se životní prostředí… Nejste spokojeni s životem ve společnosti prostoupené zlou vůlí, osobní záští a nevraživostí, ve které lidé spolu zápolí a potýkají se jeden s druhým, v níž soudy jsou doslova zavaleny nejrůznějšími spory, jedna politická strana stojí proti druhé, ochránci životního prostředí stojí proti developerům, žalobci proti obhájcům ...

Avšak i ty nejobtížnější životní problémy, včetně těch, které se zdají být neřešitelné, lze ve skutečnosti řešit, jít kupředu, nepřešlapovat na místě. Téměř všechna životní dilemata a zásadní spory je možné překonat, nikoli pomocí kompromisů, které jsou mnohdy polovičaté a z nichž nemíváme dobrý pocit, ale způsobem, který je založen na synergickém přístupu zúčastněných stran. Nebude ani po mém, ani po tvém, protože existuje lepší, vyspělejší, dokonalejší, společné řešení, o němž jsme možná až dosud neuvažovali – tzv. třetí alternativa, kdy se dotčené strany rozhodnou, že při hledání odpovědí na obtížné otázky nezůstanou u myšlenek a nápadů, které již zformulovaly, ale že půjdou dál, a překročí tak hranice předem utvořených představ a názorů, rozhodnou se utvářet novou realitu, která bude mnohem lepší než ta dosavadní.

V této výjimečné knize autor na celé řadě příběhů z různých oblastí lidské činnosti ukazuje, jak pomocí oněch třetích alternativ řešit zdánlivě neřešitelné úkoly jak osobní, tak profesní povahy (například Kanadské metropolitní policii se nalezením „třetí alternativy“ podařilo výrazně snížit kriminalitu mládeže, základní škola A. B. Combs tímto postupem zvýšila znalostní úroveň žáků díky zaměření na výchovu k vůdcovství, vědečtí pracovníci různých oborů se spojili a na základě synergické „třetí alternativy“ obnovili ekologickou rovnováhu mořské úžiny Puget Sound).

Kniha Třetí alternativa má všechny předpoklady k tomu, aby se stala inspirací nejen pro firemní vedoucí představitele, pracovníky neziskových organizací a organizací z rozmanitých oblastí politického i kulturního života, ale pro všechny ty, kteří jsou dennodenně stavěni před nejrůznější problémy osobního či rodinného rázu. Příklady „třetích alternativ“, které Coveyho kniha uvádí, lze totiž bez problémů využít jak na dětském hřišti, tak v zasedací místnosti správní rady či při rozpravách v parlamentu.Stephen R. Covey je považován za světově uznávanou autoritu v oboru vedení lidí, renomovaného učitele, lektora a poradce; byl spoluzakladatelem vzdělávací a poradenské společnosti FranklinCovey, která se zabývá rozvojem a vedením lidí, má pobočky ve 147 zemích světa a její zaměstnanci poskytují jednotlivcům i organizacím na celém světě nástroje, které jim umožňují dosahovat výjimečnosti, rozvíjet se a růst.

Stephen R. Covey je autorem řady vynikajících knih, z nichž nejvýznamnější je bestseller 7 návyků skutečně efektivních lidí (7 Habits of Highly Effective People), který na seznamu knih, jež nejvíce ovlivnily podnikání ve 20. století, zaujal první místo a umístil se v první desítce nejvlivnějších manažerských publikací podle časopisu Forbes. Byl přeložen do 40 jazyků a celosvětově se jej prodalo více než 20 miliónů výtisků. K jeho dalším úspěšným knihám patří 8. návyk. Od efektivnosti k výjimečnosti (The 8th Habit. From Effectiveness to Greatness), To nejdůležitější na první místo (First Things First), Vedení založené na principech (Principle-Centered Leadership), I ve mně je lídr (The Leader in Me) či 7 návyků šťastné rodiny (7 Habits of Highly Effective Families). Jeho nejnovější kniha Třetí alternativa. Jak řešit obtížné životní problémy (The 3rd Alternative. Solving Life´s Most Difficult Problems) vyšla v roce 2011.

V roce 2003 obdržel S. R. Covey cenu Fatherhood Award udělovanou společností National Fatherhood Initiative, o níž prohlásil, že ze všech ocenění, která kdy získal, si tohoto váží nejvíce. Byl rovněž nositelem ceny The National Entrepreneur of the Year Lifetime Award for Entrepreneurial Leadership za celoživotní přínos v oblasti vedení lidí. V roce 1996 jej časopis Times zařadil mezi 25 nejvlivnějších Američanů.

Se svou rodinou žil ve státě Utah. Zemřel v roce 2012 ve věku nedožitých 80 let.Breck England je jedním z klíčových členů autorského kolektivu společnosti FranklinCovey. Poskytuje konzultační služby především v oboru strategického plánování a komunikace v organizacích. K jeho klientům patří přední světové korporace.

Chcete se na něco zeptat?