Powered by Smartsupp

Třetí země – obchod a služby – daňově, účetně, celně v podmínkách roku 2023/2024 • prezenčně i ON-LINE v Olomouci

Určeno pro: účetní a pracovníky oddělení obchodu a služeb se třetími zeměmi

Cíl semináře:Problematika obchodu a služeb vůči třetím zemím. Tj. dovoz s důrazem na účtování přijatých daňových dokladů, navržení do vhodného celního režimu a metodika výpočtu celní hodnoty a základu pro výpočet DPH. Vývoz s důrazem na prokázání osvobození od DPH. Služby s důrazem na účtování vydaných a přijatých faktur a časové souvislosti nutné pro uplatnění DPH. Cizí měny v účetnictví, celních předpisech a pro účely uplatnění DPH.

Program semináře:

  • Vývoz zboží • důkazy nutné pro prokázání osvobození od DPH dle paragrafu 66 • stanovení přepravních podmínek pro potřeby osvobození • e-vývoz • VDD • MRN – klíčové dokumenty pro prokazování vývozu • vývoz zboží přes elektronická rozhraní • vývoz zboží tzv. do komise • neobvyklé obchodní modely a jejich řešení
  • Dovoz zboží • odlišnosti u dovozu zboží plátcem a neplátcem s důrazem na osobu správce daně z dovozu a účtování u dovozce • Stanovení přepravní podmínky a její vliv na celní hodnotu a základ DPH z dovozu • Celní režimy v závislosti na typech smluv uzavíraných se subjekty ze třetích zemí • Dovoz prostřednictvím elektronického rozhraní • Účtování přijatých faktur za dovoz
  • Poskytnuté služby do třetích zemí • uplatnění DPH u jednorázových a víceletých smluv • Služby dle paragrafu 9 a 10 ZDPH • Vykazování v přiznání k DPH a účtování služeb
  • Přijaté služby ze třetích zemí • časové souvislosti u stanovení data povinnosti přiznat daň • Uplatnění faktur za přijaté služby v přiznání k DPH a kontrolním hlášení • Dlouhodobé smlouvy • doporučení ohledně stanovení DUZP • účtování přijatých služeb ze třetích zemí • kurzy v účetnictví atd
  • diskuze • odpovědi na dotazy
  • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
  • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 5. prosince 2023, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 26054
  • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat