Tvorba strategie a strategické plánování - Teorie a praxe - 2., aktualizované a doplněné vydání

Autor: Ivan Souček, Jiří Fotr, Miroslav Špaček, Stanislav Hájek

 • Kód produktu: 92688
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 416
 • Vazba: váz., 17,7 x 24,6 cm
 • ISBN: 978-80-271-2499-2
 • Datum vydání: červen 2020
 • Běžná cena s DPH: 569 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -57 Kč
 • Vaše cena s DPH: 512 Kč
ks
  V prodeji

Kvalitní strategie a strategické plánování jsou jedním ze základních pilířů dlouhodobé firemní prosperity. Tato kniha pomůže manažerům a dalším pracovníkům zvýšit kvalitu tvorby strategie i strategických plánů, a to s důrazem na investiční program a strategický finanční plán, jejich realizaci, kontrolu, řízení rizik a zvládání krizových situací.

Druhé vydání publikace se nově věnuje využití scénářů budoucnosti pro tvorbu variant strategie a pro volbu nejvhodnější varianty z hlediska rizik i příležitostí budoucího vývoje. Kniha je dále rozšířena o strategické řízení inovací. Do části věnované optimalizaci projektových portfolií se promítají aktuální výzkumné aktivity autorského kolektivu.

Zkušení autoři se na úvod soustředí na strategické řízení, měření a řízení firemní výkonnosti a tvorbu soustavy strategických plánů včetně plánování zdrojů pro jejich zabezpečení. Klíčové postavení v rámci strategických plánů zaujímá strategický investiční a finanční plán, a proto se jejich tvorbě, analýze a hodnocení včetně uplatnění počítačové podpory věnuje další část knihy.

Stejně jako kvalitní strategie a strategické plány je důležité provádět průběžné hodnocení postupu jejich realizace, na což se zaměřuje kapitola věnovaná hodnocení zvolené strategie a strategickému controllingu. Kniha neopomíjí ani další významné aspekty strategického managementu, kterými jsou řízení růstu, fúze a akvizice, strategický management rizika včetně krizového řízení a informační podpora strategického plánování pomocí nástrojů Business/Competitive Intelligence.

Autory publikace jsou uznávaní odborníci s teoretickým zázemím i zkušenostmi z vyšších manažerských postů včetně specialisty na tvorbu systémů počítačové podpory finančního plánování a investičního rozhodování.

Chcete se na něco zeptat?