Tvořivost a inovace v práci manažera

Autor: Milan Mikuláštík

  • Kód produktu: 88654
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 299
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-247-2016-6
  • Datum vydání: duben 2010
  • Vaše cena s DPH: 319 Kč
ks
    Na dotaz
Anotace
Snad všichni manažeři ocení tuto knihu. Je zaměřena na aspekty tvořivosti, které jsou nejdůležitější při tréninkových postupech - na znalost průběhu tvůrčího aktu, na znalost nejvýznamnějších rysů tvořivé osobnosti, a na vlivy z prostředí, které tvořivost nejvýrazněji podporují nebo utlumují. Renomovaný český autor, doc. PhDr. Milan Mikuláštík, CSc., přehledně popisuje jednotlivé fáze krok za krokem a u každé z fází uvádí metody, které lze jednoduše využít při řešení problému i pro trénink tvořivost. Doufáme, že právě v této publikaci najdete inspiraci a zlepšíte tak svou tvůrčí práci.

Z obsahu
Předmluva

1 Úvod

2 Pojem tvořivosti

2.1 Některé teorie tvořivosti

2.2 Druhy tvořivosti a pojmy vyjadřující různé formy tvořivosti

3 Bariéry tvořivosti

4 Tvořivost ve vztahu k různým psychickým funkcím

4.1 Tvořivost a informace

4.2 Tvořivost a vnímání

4.3 Tvořivost a pozornost

4.4 Tvořivost a paměť

4.5 Tvořivost a emoce

4.6 Tvořivost a motivace

4.7 Vztah představ a fantazie k tvořivosti

4.8 Tvořivost a inteligence

4.9 Tvořivost a znalosti

4.10 Tvořivost a myšlení

4.11 Tvořivost a zkušenosti

4.12 Tvořivost a intuice

4.13 Tvořivost a stav organismu

4.14 Tvořivost a náhody

4.15 Tvořivost a konformita

5 Tvořivá osobnost

6 Tvořivý proces

6.1 Techniky tvůrčí práce

7 Řešení problémů tvůrčími postupy

7.1 Heuristika

7.2 Deduktivní a induktivní usuzování

7.3 Analogie a metafory

8 Tvůrčí produkt

9 Prostředí působící na tvůrčí aktivitu

9.1 Tvůrčí pracovní prostředí

10 Tvořivost v řízení

10.1 Řízení tvůrčích projektů

10.2 Individuální a týmová tvořivost

10.3 Týmové role

10.4 Spolupráce a soupeření

10.5 Rozvoj tvořivosti, vyhledávání a podpora tvořivých lidí

11 Tvořivost a inovace

12 Závěry a přínos pro praxi

Použitá literatura

Věcný rejstřík

Chcete se na něco zeptat?