Učební kniha pandekt (I., II., III. díl)

Autor: Carl Ludwig Arndts

  • Kód produktu: 52762
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 1107
  • Vazba: váz., 3 svazky
  • ISBN: 978-80-7357-517-5
  • Datum vydání: listopad 2010
  • Vaše cena s DPH: 2 200 Kč
ks
    V prodeji
Záhy po rozdělení tehdejší Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou část se jednota právnická rozhodla vydat svým nákladem učebnici pandektního práva v českém jazyce. Volba padla na vynikající učebnici Arndtsovu, která již v zé době dosáhla desátého vydání. Český překlad z roku 1886 představuje dodnes jediný domácí pramen k poznání práva pandektního, které tato učebnice charakterizuje jako "římské právo soukromé, pokud bylo přijato ve střední Evropě za právo obecné".Tato skvělá a dnes již prakticky nedostupná kniha vychází se zasvěceným výkladem prof. Valentina Urfuse.

Chcete se na něco zeptat?