Učebnice klasické japonštiny

Autor: Tomáš Klíma

 • Kód produktu: 64000
 • Nakladatelství: Karolinum
 • Počet stran: 300
 • Vazba: brož., A4
 • ISBN: 978-80-246-1885-2
 • Datum vydání: březen 2012
 • Běžná cena s DPH: 315 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -32 Kč
 • Vaše cena s DPH: 284 Kč
ks
  V prodeji

První obšírnější vydání učebnice klasické japonštiny si klade za cíl seznámit studenty japanologie se základy historického jazyka zformovaného v 9.?12. století, který se takřka nezměněn používal v písemné podobě až do první poloviny dvacátého století. Zdůrazněním etymologického aspektu se snaží propojit archaická slova, idiomatická vyjádření, gramatické jevy nebo přísloví současného jazyka s jazykem klasickým a zpřístupnit tak studentům učení se těžkému předmětu. Učebnice sestává ze dvou svazků: 1) Učebnice s úvodním textem ve starém jazyce a popisem gramatických jevů s ukázkovými větami a cvičeními a 2) Dodatků s důležitým rozšiřujícím materiálem pro překládání (gramatické tabulky, slovníček, seznam starých provincií s mapou, přehled starých jednotek nebo uctivých sloves atd.) a také s klíčem ke cvičením v Učebnici. Celkové rozvržení a metodika učiva jsou vhodné jak pro jazykové kurzy vedené učitelem japanologie, tak i pro samostudium.
OBSAH:


Předmluva

Seznam klasických děl použitých v textu a jejich zkratky

Úvod do gramatiky klasické japonštiny

Trocha vzdálené historie

Periodizace

Rozdíly mezi současnou a klasickou japonštinou

Úvodní elementární pravidla


I. lekce

Pravidla čtení historického pravopisu

Cvičení


II. lekce

Slovní druhy, názvosloví skladby; predikativy, slovesné třídy.


III. lekce

Slovesa

Cvičení


IV. lekce

Přídavná jména a adjektivní slovesa jako predikativy

Cvičení


V. lekce

Poznámky k ostatním slovním druhům, rozdělení atd...


VI. lekce

Gramatika

Cvičení


VII. lekce

Gramatika

Cvičení


VIII. lekce

Gramatika

Cvičení


IX. lekce

Gramatika

Cvičení


X. lekce

Gramatika

Cvičení


XI. lekce

Gramatika

Cvičení


XII. lekce

Gramatika

Cvičení


XIII. lekce

Gramatika

Cvičení


XIV. lekce

Gramatika

Cvičení


XV. lekce

Gramatika - doplnění I

Cvičení


XVI. lekce

Gramatika - doplnění II

Cvičení


XVII. lekce

Specifické jazykové prostředky období Nara

Gramatika

Chcete se na něco zeptat?