Účetní manuál pro podnikatelské subjekty 2016

Autor: Vladimír Hruška

 • Kód produktu: 89933
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 640
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-247-5805-3
 • Datum vydání: duben 2016
 • Běžná cena s DPH: 659 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 17%
 • Ušetříte: -112 Kč
 • Vaše cena s DPH: 547 Kč
ks
  V prodeji

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“ nebo „tam v zákoně (vyhlášce či standardech) to někde bylo…,“ jen si nemůžete rychle uvědomit, kde to bylo, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli? Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné vymezení nějakého účtu či konkrétní souvztažnosti pro účetní operaci, kterou v tuto chvíli řeší. Právě pro překlenutí těchto stresových situací byla zpracována tato pomůcka, jakýsi manuál či „krabička první záchrany“ účetního! V knize jsou uvedeny důležité a často používané informace, které jsou významné nejen pro sestavení účetní závěrky, ale i pro každodenní rozhodování se o způsobu zaúčtování jednotlivých účetních operací. Nejedná se o další knihu popisující obecně účetnictví, ale o užitečnou pomůcku, která se použije při řešení konkrétních případů!Z obsahu:


Úvod

1. Účetní předpisy pro podnikatelské subjekty

1.1 Struktura účetních předpisů pro podnikatelské subjekty

1.1.1 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (ZoÚčt)

1.1.2 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (Vyhláška)

1.1.3 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ČÚS)

1.2 Kde nalézt řešení v účetních předpisech pro podnikatele?

2. Směrná účtová osnova a účtový rozvrh

2.1 Základní pojmy

2.2 Směrná účtová osnova (dle Vyhlášky)

2.3 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

2.4 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele – podrozvahové účty

3. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty

3.1 Rozvaha v plném rozsahu – dle § 3a odst. 1 Vyhlášky

3.2 Rozvaha ve zkráceném rozsahu I. – dle § 3a odst. 2 písm. a) Vyhlášky

3.3 Rozvaha ve zkráceném rozsahu II. – dle § 3a odst. 2 písm. b) Vyhlášky

3.4 Výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu – druhové členění

3.5 Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – druhové členění

3.6 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – účelové členění

3.7 Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – účelové členění

4. Příloha v účetní závěrce podnikatelů

4.1 Základní informace (§ 39 Vyhlášky)

4.2 Další informace v příloze v účetní závěrce některých malých účetních jednotek a mikro účetních jednotek (§ 39a Vyhlášky)

4.3 Další informace v příloze v účetní závěrce velké účetní jednotky a střední účetní jednotky (§ 39b Vyhlášky)

4.4 Doplňující informace v příloze v účetní závěrce velké účetní jednotky (§ 39c Vyhlášky)

5. Informace pro přílohu k účetní závěrce

5.1 Zásady požadované ZoÚčt

5.2 Účetní metody

5.3 Kvalita informací

6. Syntetické účty dle účtových tříd

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek

Účtová třída 1 – Zásoby

Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy

Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Účtová třída 5 – Náklady

Účtová třída 6 – Výnosy

Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty

Podrozvahové účty

7. Podmínky pro povinnost auditu

8. Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy

Literatura

Chcete se na něco zeptat?