Powered by Smartsupp

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty 2019 - aneb Průvodce účetními operacemi a účetní závěrkou (2. vydání)

Autor: Hruška Vladimír

 • Kód produktu: 92435
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 640
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-271-2245-5
 • Datum vydání: březen 2019
 • Běžná cena s DPH: 659 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -99 Kč
 • Vaše cena s DPH: 560 Kč
ks
  V prodeji

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli?

Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné vymezení nějakého účtu či konkrétní souvztažnosti pro účetní operaci. Právě pro překlenutí těchto stresových situací byl zpracován tento manuál účetního!

OBSAH knihy:

Úvod 
1. Účetní předpisy pro podnikatelské subjekty 
1.1 Struktura účetních předpisů pro podnikatelské subjekty 
1.1.1 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (ZoÚčt) 
1.1.2 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška) 
1.1.3 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky
č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ČÚS) 
1.2 Kde nalézt řešení v účetních předpisech pro podnikatele? 
1.3 Interpretace Národní účetní rady 
2. Směrná účtová osnova a účtový rozvrh 
2.1 Základní pojmy 
2.2 Směrná účtová osnova (dle Vyhlášky) 
2.3 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele 
2.4 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele – podrozvahové účty 
3. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty 
3.1 Rozvaha v plném rozsahu – dle § 3a odst. 1 Vyhlášky 
3.2 Rozvaha ve zkráceném rozsahu I. – dle § 3a odst. 2 písm. a) Vyhlášky 
3.3 Rozvaha ve zkráceném rozsahu II. – dle § 3a odst. 2 písm. b) Vyhlášky
3.4 Výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu – druhové členění 
3.5 Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – druhové členění 
3.6 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – účelové členění
4. Příloha v účetní závěrce podnikatelů, výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách
vlastního kapitálu 
4.1 Příloha v účetní závěrce podnikatelů 
4.1.1 Základní informace (§ 39 Vyhlášky) 
4.1.2 Další informace v příloze v účetní závěrce některých malých účetních
jednotek a mikro účetních jednotek (§ 39a Vyhlášky) 
4.1.3 Další informace v příloze v účetní závěrce velké účetní jednotky a střední
účetní jednotky (§ 39b Vyhlášky) 
4.1.4 Doplňující informace v příloze v účetní závěrce velké účetní jednotky (§ 39c Vyhlášky) 
4.2 Výkaz o peněžních tocích 
4.3 Přehled o změnách vlastního kapitálu 
5. Účetní zásady, metody a kvalita informací 
5.1 Zásady požadované ZoÚčt 
5.2 Účetní metody 
5.3 Kvalita informací 
6. Syntetické účty dle účtových tříd 
Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
Účtová třída 1 – Zásoby 
Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 
Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Účtová třída 5 – Náklady 
Účtová třída 6 – Výnosy 
Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty
Podrozvahové účty 
7. Podmínky pro povinnost auditu 
8. Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy 
Literatura 

 

Chcete se na něco zeptat?