Účetní minimum pro "neúčetní" • základní znalosti z oblasti daní a účetnictví

Určeno pro: sekretářky, asistentky, administrativní pracovníky a všechny zájemce o tuto problematiku

Cíl: i pracovníci, kteří nejsou účetní, by měli mít základní znalosti z oblasti účetnictví a daní. Velmi často vedou pokladnu, zpracovávají cestovní příkazy, přijímají a vystavují faktury a další podklady pro účetnictví. Na semináři se naučí, jaké musí mít konkrétní doklady náležitosti a jak s nimi nakládat, aby do účtárny přicházely jen doklady bez chyb.

Program:

 • seznámení s platnou legislativou pro účetnictví a daně
 • přehled daní • jaké daně existují a jaké jsou pro administrativní pracovníky důležité
 • co musí obsahovat účetní doklad z hlediska zákona o účetnictví
 • co musí obsahovat daňový doklad podle zákona o dani z přidané hodnoty a jaké jsou nutné údaje pro účtárnu z pohledu kontrolního hlášení k DPH
 • oběh dokladů ve firmě • interní účetní předpisy
 • archivace • jak dlouho a co je potřeba archivovat
 • vedení pokladny • ceniny • pokladní kniha
 • valutové poklady • jaký používat kurs
 • cestovní příkazy a jejich vyúčtování • platné sazby stravného • ceny PHM a základní náhrady • kde to najdu
 • fakturace • náležitosti faktur • základní informace o DPH • elektronické daňové doklady a jejich zasílání • splatnost
 • příprava podkladů pro zpracování finančního účetnictví
 • diskuze • řešení konkrétních dotazů z oblasti

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 6. června 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19800
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 590 Kč Objednat