Účetní předpisy pro podnikatele - Komentář

Autor: Hana Březinová

 • Kód produktu: 65651
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 488
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7552-064-7
 • Datum vydání: duben 2016
 • Běžná cena s DPH: 655 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -79 Kč
 • Vaše cena s DPH: 576 Kč
ks
  V prodeji

Komentář účetních předpisů obsahuje výklad jednotlivých paragrafů zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky k zákonu a Českých účetních standardů po implementaci směrnice 2013/34/EU, která s sebou přinesla především úpravu struktury a obsahu účetní závěrky a jejích jednotlivých položek. Další změny si vyžádalo také promítnutí některých úprav nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.


Součástí publikace jsou názorné příklady a konkrétní účetní souvztažnosti.


Cílem publikace je komentovat všechna ustanovení platných účetních předpisů pro podnikatele s účinností od 1. 1. 2016, nikoliv pouze novelizovaná ustanovení, aby čtenář získal systémový přehled od celkového pohledu až po detailní informace.

Chcete se na něco zeptat?