Účetní souvztažnosti pro podnikatele 2022

Autor:

 • Kód produktu: 44553
 • Nakladatelství: Poradce
 • Počet stran: 384
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 9788073654696
 • Datum vydání: únor 2022
 • Běžná cena s DPH: 399 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -40 Kč
 • Vaše cena s DPH: 359 Kč
ks
  V prodeji

Souvztažnosti dle Českých účetních standardů pro podnikatele

Souvztažnosti dle Českých účetních standardů pro podnikatele – dle účtových skupin či tříd

Souvztažnosti dle syntetických účtů

 

V publikaci jsme zpracovali nejčastější souvztažnosti účetních případů dle obvyklých postupů. Naleznete zde přehled základních účetních souvztažností pro podnikatelské subjekty a to dle ČÚS a syntetických účtů. Všechny účetní jednoty účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví a to do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. Účetnictví musí podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví A to se dá zabezpečit správným podvojným zápisem MD/D na správný účet.

 

Obsah:

1. kapitola – 
Souvztažnosti dle českých účetních standardů pro podnikatele
2. kapitola – 
Souvztažnosti dle českých účetních standardů pro podnikatele – dle účtových skupin či tříd
3. kapitola –Souvztažnosti dle syntetických účtů
4. kapitola –
 ZÁKON č. 563/1991 Sb., o účetnictví
5. kapitola - 
VYHLÁŠKA č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
6. kapitola - 
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sbírka nejčastějších souvztažnosti rozebírá účetní případy v souladu s ČUS a to dle účtových skupin a tříd. České účetní standardy zpravidla uvádí účtové skupiny, v některých případech jen účtové třídy, či popřípadě dokonce pouze jen slovní odkazy. Z tohoto důvodu jsou v souvztažnostech, týkajících se vybraných standardů, účtové skupiny či účtové třídy v tomto smyslu doplněny, znázorněny a využity. V některých případech jsou proto (možná na první pohled nelogicky) uvedeny shodné účtové skupiny na obou stranách účetních zápisů. Detailní členění je rozvedeno až u jednotlivých syntetických účtů.
Dále souvztažnosti dle syntetických účtů vychází ze vzorového účtového rozvrhu, který je uveden na úvod 3. kapitoly. Tvorba syntetických účtů je však v kompetenci každé účetní jednotky, což je nezbytné brát v úvahu při hledání konkrétního návrhu řešení účtování dané účetní operace. Správným zaúčtováním daného účetního případu zabezpečíte věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

Chcete se na něco zeptat?