Účetní uzávěrka podnikatelů 2020 - bez chyb, pokut a penále

Autor:

 • Kód produktu: 44433
 • Nakladatelství: Poradce
 • Počet stran: 128
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 9788073654504
 • Datum vydání: prosinec 2020
 • Běžná cena s DPH: 139 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 5%
 • Ušetříte: -7 Kč
 • Vaše cena s DPH: 132 Kč
ks
  V prodeji

Současně s koncem kalendářního roku nastává pro většinu účetních jednotek období, kdy začnou sestavovat účetní závěrku. S koncem roku je spojena řada jednorázových, každoročně se opakujících účetních operací. Může se zdát, že se jedná o operace rutinní, notoricky známé, které se každoročně opakují. Není to však pravda. Přinášíme podrobné informace potřebné při sestavování účetní závěrky.

Titul obsahuje:
Právní a věcný rámec účetní závěrky
Účetní zásady a principy
Vnitřní předpisy účetní jednotky
Rozsah a soustava vedení účetnictví a vykazování
Druhy účetních závěrek, účetní období
Příprava účetní závěrky
Účetní uzávěrka
Účetní závěrka
Opravy účetních zápisů
Povinnosti spojené s účetní závěrkou
Otevírání účetních knih v novém účetním období
Vzory smluv

Definice účetní závěrky je obsažená v § 18 odst. 1 zákona. V zákoně jsou uvedeny termíny sestavení účetní závěrky v běžných případech i v některých případech mimořádných. Zákon v § 20 dále doplňuje další kritéria, kdy musí být účetní závěrka ověřena auditorem, a v § 21 ukládá také povinnost pro auditované účetní jednotky vyhotovení výroční zprávy, její strukturu a obsah. Podstatné je vymezení způsobů zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy uvedené v § 21a. Dále zákon věnuje několik obecných ustanovení konsolidované účetní závěrce v § 22 až 23a.
Připomeneme si, na co si při sestavování účetní závěrky dávat pozor, co mít na paměti a co zkontrolovat v závěrečné fázi vedení účetnictví podnikatelů ve vazbě na platnou legislativní úpravu a dotazy z praxe v oblasti účetní závěrky. Dopady přetrvávající pandemie COVID-19 sice nejsou pro účetnictví jako informační systém nijak převratné ve smyslu platných účetních metod a zásad, avšak z pohledu zpracování účetnictví je umocněn tlak na relevantní informace o aktuálním stavu a finanční situaci společnosti a vytváření analýz sloužících mimo jiné k rozhodování managementu. Analýza informací účetní závěrky je východiskem i závěrem řízení obchodní společností i v současné nepřehledné a složité situaci.

Chcete se na něco zeptat?