Účetní závěrka, základ daně, finanční analýza podnikatelských subjektů 2018

Autor: Ivana Pilařová, Ing. Jana Pilátová

 • Kód produktu: 75320
 • Nakladatelství: 1. Vox
 • Počet stran: 204
 • Vazba: 165 x 235 mm
 • ISBN: 978-80-87480-694
 • Datum vydání: říjen 2018
 • Běžná cena s DPH: 285 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -29 Kč
 • Vaše cena s DPH: 257 Kč
ks
  V prodeji

Odborná publikace je určena účetním, ekonomům, poradcům, ale i majitelům společností, kteří dávají přednost komplexnímu pojetí tématu před detailním rozborem jednotlivých dílčích částí. Předností publikace je především její AKTUÁLNOST a PRAKTICKÉ ZAMĚŘENÍ, teoretické pasáže jsou omezeny na nezbytné minimum a neobsahují zbytečné citace zákonů. Publikace přináší nejnovější informace z účetní a daňové legislativy: pravidla pro účetní závěrku podnikatelů, novinky v zákonu o daních z příjmů pro rok 2018, základ daně z příjmů právnických osob roku 2018, zákon o evidenci tržeb a výhled na jeho změny, navrhované novinky pro rok 2019 v dani z příjmů právnických osob. Čtenáři jsou v ucelených kapitolách na řadě praktických příkladů seznamováni s účtováním výsledků inventarizace, odpisů, rezerv, dohadných položek, splatné a odložené daňové povinnosti, stejně tak i se strukturou a obsahem účetní závěrky podle jednotlivých kategorií účetních jednotek. Samostatná kapitola je věnována základu daně, především podrobnému rozboru položek, které základ daně zvyšují a které ho snižují, a to ve vazbě na jednotlivé řádky daňového přiznání daně z příjmů právnických osob. Čtenáři zde najdou i řešení aktuálních daňových problémů roku 2018 jak na základě novelizace zákona, tak i z pohledu Pokynu D – 22. Pozornost je věnována i odčitatelným položkám od základu daně, zejména podmínkám odpočtu daňové ztráty, samostatnému základu daně a slevám na dani. Daňovou část knihy uzavírá pasáž věnovaná zákonu o evidenci tržeb a navrhovaným změnám v zákonu o daních z příjmů pro rok 2019. Poslední kapitola je věnována finanční analýze, budete seznámeni s ukazateli platební schopnosti, rentability, finanční stability, aktivity, a to s přímými dopady do praxe.

Chcete se na něco zeptat?