Účetnictví a finanční řízení

Autor: Miroslav Máče

 • Kód produktu: 89328
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 552
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-247-4574-9
 • Datum vydání: leden 2013
 • Běžná cena s DPH: 229 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -34 Kč
 • Vaše cena s DPH: 195 Kč
ks
  V prodeji

Kniha je určena účetním a ekonomům z praxe, zejména obcí, měst a krajů. Kniha bude i velkou inspirací pro učitele a studenty vysokých škol. Jedná se o natolik obecnou publikaci, že bude přínosem i pro zájemce z oblasti podnikatelské. Kniha je vhodná pro pracovníky z praxe jako základní příručka finančního a manažerského účetnictví. Ekonomové, nejen z obcí, měst a krajů a státních organizací, mohou publikaci použít pro finanční analýzu a finanční řízení své účetní jednotky. Jde o jedinou učebnici, která propojila účetnictví, finanční analýzu a finanční řízení do jediného vzájemně propojeného celku.Z obsahu
Předmluva 9

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ

ÚČETNÍ VELIČINY A JEJICH OCEŇOVÁNÍ 11

1. Předmět účetnictví 13

1.1 Účetnictví 13

1.2 Účtování 13

1.3 Inventarizace 14

2. Základní principy účetnictví 18

2.1 Základní předpoklady 18

2.2 Základní zásady 19

3. Účetní veličiny 22

3.1 Účetní veličiny – minulá skutečnost 22

3.2 Účetní veličiny – budoucí skutečnost 38

3.3 Zvláštní účetní veličiny 41

3.4 Účetní veličiny z pohledu perspektivy účetní jednotky 45

4. Oceňování 48

4.1 Kvantifikace dat v účetnictví 48

4.2 Měření ekonomického prospěchu 49

4.3 Oceňovací báze 50

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ

ZÁKLADY MODERNÍHO ÚČETNICTVÍ 59

5. Základy účtování – formy účtování 61

5.1 Účty a účtová osnova 61

5.2 Účetní případy 66

5.3 Účetní jevy 76

5.4 Ekonomický prospěch 85

5.5 Účtování v číslech 90

5.6 Účetní formy 105

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ

ÚČTOVÁNÍ 133

6. Účtování – obsah podvojného účetnictví 135

6.1 Účetnictví založené na aktivitách (Activity Based Accounting) 135

6.2 Účetní jevy – relace odvozené od rozpočtových tříd 138

6.3 Účetní případy – relace odvozené od účetních tříd 176

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ

VÝKAZY A SESTAVY 267

7. Finanční účetnictví a rozvaha 269

8. Výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích 274

9. Přílohy účetní závěrky 278

10. Účetní výkazy dle zákona a vyhlášky 279

11. Účetní výkazy ve více účetních obdobích 312

12. Hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M 326

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK 349

13. Odpovědnostní účetnictví 351

14. Stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy 353

14.1 Cíl stanovení nákladů 353

14.2 Vymezení pojmů 353

14.3 Náklady na výkon agendy 356

14.4 Postup měření nákladů 356

15. Účetnictví organizačních složek – procesů a projektů 364

15.1 Procesy a projekty 368

15.2 Účetnictví příjmů a výdajů cílově zaměřené 370

15.3 Výkonově, resp. cílově orientované účetnictví 373

15.4 Odpovědnostně orientované účetnictví 377

15.5 Řízení na základě odchylek 384

16. Koncepce Activity Based Costing 387

17. Alokace nákladů na procesy 388

17.1 Princip alokace nákladů na procesy 388

17.2 Účtování nákladů procesům 389

17.3 Agregované nákladové skupiny 390

17.4 Alokace nákladových skupin na procesy 392

17.5 Programové řešení 396

18. Controlling akcí 398

19. Rozpočtový výhled 408

20. Řízení hodnoty účetní jednotky 412

20.1 Ekonomická přidaná hodnota 412

20.2 Řízení výsledku hospodaření aktivit účetní jednotky 417

FINANČNÍ ANALÝZA

TECHNICKÁ 419

21. Statistické minimum pojmů 421

21.1 Základní statistické charakteristiky 421

21.2 Počet pravděpodobnosti 421

21.3 Meze spolehlivosti na základě výběru vzorků 423

21.4 Závislost veličin 423

22. Statistické hodnocení stavů účtů 425

22.1 Hodnocení absolutních rozdílů 426

22.2 Hodnocení relativních růstů 427

22.3 Meze růstu 428

22.4 Závislost minulých a současných hodnot 428

22.5 Podstatné změny v datech 429

FINANČNÍ ANALÝZA

FUNDAMENTÁLNÍ 433

23. Poměrové ukazatele 435

23.1 Závazné ukazatele 435

23.2 Doporučené ukazatele 437

24. Poměrové ukazatele nástrojem změny struktury 438

25. Kritérium hodnocení účetní jednotky 442

26. Analýza soustavy ukazatelů 447

27. Poměrové ukazatele pro řízení 450

27.1 Závazné poměrové ukazatele 450

27.2 Doporučené poměrové ukazatele 453

FINANČNÍ ŘÍZENÍ

POMĚROVÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY 455

28. Finanční řízení na základě poměrových ukazatelů 457

FINANČNÍ ŘÍZENÍ

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 471

29. Finanční řízení na základě peněžních toků 473

29.1 Princip řízení 473

29.2 Přehled o peněžních tocích 474

29.3 Rozpočet požadovaných příjmů a výdajů 495

29.4 Statický model transformace 499

29.5 Výpočet plánované rozvahy 506

29.6 Kritika lineárního modelu 507

30. Od reálných čísel k vektorům 508

30.1 Prostor reálných čísel 508

30.2 Vektorový prostor 509

30.3 Prostor komplexních čísel 510

FINANČNÍ ŘÍZENÍ

ROZVAHA ZALOŽENÁ NA RELACÍCH 513

31. Finanční plánování klasické 515

32. Rozvaha dynamickým modelem 518

33. Rozvaha relační účetní jednotky 524

33.1 Rozbor relací 524

33.2 Rozvaha pro predikci 526

33.3 Finanční plánování ve veřejném sektoru 527

34. Lineární algebra v účetnictví 529

34.1 Vektory 529

34.2 Lineární zobrazení 529

34.3 Kvadratická forma v účetnictví 530

35. Základy teorie optimálního řízení 532

35.1 Lineární diskrétní systém 532

35.2 Účetní jednotka dynamickým systémem 533

35.3 Řízení účetních stavů 534

36. Přechod z počátečních do konečných stavů účtů 539

36.1 Dvoubodový okrajový problém 539

36.2 Řešení Riccatiho rovnice 539

36.3 Početní řešení dosažení požadovaného stavu 540

37. Úloha rozpočtového výhledu 545

37.1 Úloha kvadraticky optimálního sledování 545

Dovětek ke knize 548

Rejstřík 549

Chcete se na něco zeptat?