Účetnictví, daň z příjmů a daň silniční v příspěvkových organizacích včetně účetních příkladů 2018

Autor: Andrea Hošáková, Milan Lang

  • Kód produktu: 76300
  • Nakladatelství: EconomPress
  • Počet stran: 126
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-907152-0-2
  • Datum vydání: březen 2018
  • Vaše cena s DPH: 400 Kč
ks
    V prodeji

Publikace se podrobně zaměřuje na novelizované znění prováděcí Vyhlášky č. 410/2009 Sb. pro vybrané účetní jednotky. Oblast daně z příjmů podrobně vysvětluje nové řešení osvobozených bezúplatných příjmů a praktickou aplikaci uplatnění daňových odpisů. V kapitole daň z příjmů jsou pak uvedeny i podrobné příklady na sestavení a vyplnění daňového přiznání. Nově je publikace doplněna o více než 30 vzorových účetních příkladů, vzorové vyplnění Přílohy účetní závěrky a seznam doporučených úkonů před uzavřením účetních knih.

 

Kniha podrobně vymezuje tyto oblasti:

. Hospodaření příspěvkové organizace

- Vedení účetnictví a výkaznictví

- Vzorové vyplnění Přílohy účetní závěrky

- Doporučené úkony před uzavřením účetních knih

- Daň z příjmů právnických osob včetně osvobození bezúplatných příjmů a možnosti uplatnění daňových odpisů

- Dopad DPH na základ daně z příjmů

- Daň silniční

- Vzorové účetní příklady

Chcete se na něco zeptat?