Powered by Smartsupp

Účetnictví pojišťoven - Komentář

Autor: Jan Huleš

 • Kód produktu: 66042
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 240
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7502-282-0
 • Datum vydání: září 2018
 • Běžná cena s DPH: 450 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -68 Kč
 • Vaše cena s DPH: 383 Kč
ks
  V prodeji

Předkládaná publikace je průvodcem v účetním právu pro pojišťovny.

V jednotlivých kapitolách se čtenář postupně seznámí v rozvaze s aktivy jako například s investicemi, pohledávkami z přímého pojištění a zajištění, a pasivy, jako jsou technické rezervy, závazky z přímého pojištění aj. V oblasti nákladů a výnosů, jejichž členění je účelové, je to například předepsané hrubé pojistné, náklady na pojistná plnění, správní režie. Výkaz zisku a ztráty se člení na technické účty neživotního pojištění a životního pojištění a netechnický účet.

Pokud jde o účetní metody, jsou to především způsoby oceňování a u nich věčné dilema mezi pořizovací cenou a reálnou hodnotou.

Komentář nakonec vysvětluje účetní závěrku a výroční zprávu, konsolidovanou účetní závěrku, audit i zveřejňování účetních informací. Nezbytně a kriticky se zmiňuje právo Evropské unie.

Pro doplnění a zajímavost kniha na závěr pojednává i o historii účetního práva.

Uvádí také informace o změnách, k nimž došlo od 1. ledna 2018.

Publikace je zaměřena zejména na účetní pojišťoven, studenty škol ekonomického směru, právníky i jiné zájemce z řad veřejnosti.

Chcete se na něco zeptat?