Účetnictví pro střední školy 1 - Praktické příklady

Autor: Daniela Šlézarová

 • Kód produktu: 57448
 • Nakladatelství: Computer Media
 • Počet stran: 112
 • Vazba: brož., A4
 • ISBN: 978-80-7402-332-3
 • Datum vydání: srpen 2018
 • Běžná cena s DPH: 190 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -19 Kč
 • Vaše cena s DPH: 171 Kč
ks
  V prodeji

Učebnice Účetnictví (nejen) pro střední školy poskytuje ucelený pohled na účetní problematiku. Ve dvou na sebe navazujících dílech obeznamuje žáky středních škol, studenty vyšších odborných a vysokých škol, ale i ostatní zájemce o tuto problematiku se základy účetnictví. Nezbytné penzum teorie, spojené s odkazy na hospodářskou legislativu a účetní předpisy, doplňuje množství vzorových příkladů, prostřednictvím kterých se čtenář dobře obeznámí s probíraným učivem. Nabyté znalosti účetních případů si pak může ověřit při své samostatné činnosti – vypracováním tematických cvičení.

Cílem učebnice je seznámit studenty se základními principy účtování a pochopení bilančního systému, strukturou a zásadami sestavení počáteční i konečné rozvahy, s účtováním v jednotlivých účtových třídách a správným použitím účtů jednotlivých účtových skupin. Prostřednictvím této učebnice ve spojení s výkladem vyučujícího by měli být studenti schopni zaúčtovat jednoduché, ale i složitější hospodářské případy.

Vzorové příklady i cvičení jsou směřovány do běžné hospodářské a účetní praxe – zejména tedy do podnikatelské činnosti živnostníků.

 • 1. díl se v úvodu věnuje funkci a poslání účetnictví a obeznamuje čtenáře se základními účetními zásadami. Na tuto kapitolu navazuje část věnující se účetním dokladům a knihám a dále pak kapitola pojednávající o majetku a evidenci podnikatelské činnosti živnostníků a firem. Další část se zabývá podstatou a sestavením rozvahy a poslední kapitola učebnice poměrně podrobně obeznamuje studenty s účtováním na vybraných účtech.
 • 2. díl navazuje na díl první problematikou zásob a jejich účtováním. Následuje kapitola věnují-cí se dlouhodobému majetku – jeho formám, způsobům nabytí, aktivaci, odpisování a likvi-daci. Třetí tematický celek je zaměřen na oblast účtování krátkodobého finančního majetku a krátkodobých bankovních úvěrů. Další kapitoly se pak věnují vztahům z obchodního styku – závazkům a pohledávkám, nákladům, výnosům a rezervám podniku, problematice účtování kapitálových účtů a dlouhodobých závazků.

Obsah 1. dílu:

1. PODSTATA A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

2. ÚČETNÍ KNIHY A DOKLADY

3. MAJETEK

4. EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ

5. ROZVAHA

6. ÚČTOVÁNÍ NA VYBRANÝCH ÚČTECH

7. SHRNUTÍ

 

Chcete se na něco zeptat?