Udržitelné pořizování staveb - Ekonomické aspekty

Autor: Renáta Schneiderová Heralová

  • Kód produktu: 52826
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 256
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-7357-642-4
  • Datum vydání: květen 2011
  • Vaše cena s DPH: 295 Kč
ks
    V prodeji

Udržitelný rozvoj a v užším pojetí i udržitelné pořizování staveb jsou v rámci globálního pojetí charakterizovány třemi pilíři – kvalitou životního prostředí (vnitřního i vnějšího), ekonomickou efektivností a sociálními aspekty. Kniha se zaměřuje na ekonomické aspekty, přičemž hlavní myšlenkou je posuzovat stavby z hlediska celkových nákladů vynakládaných během jejich dlouhé životnosti. Kniha podává ucelenou informaci o možnostech a postupech analýzy a kalkulace nákladů životního cyklu (Life Cycle Costing – LCC) staveb v jejich jednotlivých fázích – tzn. ve fázi předinvestiční, investiční, užívání a likvidace. V knize obsažená metodika reprezentuje kompletní proces aplikace LCC pro stavby a pracovní postup její aplikace je vymezen pro tři úrovně:


§ předběžná analýza LCC pro účely strategického rozhodování,


§ detailní analýza LCC pro zpracované varianty návrhu stavby a


§ detailní analýza LCC pro varianty klíčových konstrukcí, systémů a vybavení – jako součástí návrhu stavby.


Na příkladu přípravy veřejné stavby je uvedena aplikace metodiky. Rozsáhlá přílohová část nabízí podrobnější postup kalkulace nákladů na pořízení stavby pro účely analýzy LCC, postup tvorby plánu nákladů životního cyklu a jeho aktualizace a přehled potenciálních rizik s dopadem do nákladů životního cyklu stavby.


Obsah:


http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/UdrzitelnePorizovaniStaveb_obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?