Powered by Smartsupp

Úmluva o právech dítěte - Komentář

Autor: Anna Hofschneiderová, Kamila Kouřilová, Šárka Dušková

 • Kód produktu: 66435
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 744
 • Vazba: váz., 16 x 22 cm
 • ISBN: 978-80-7598-683-2
 • Datum vydání: červenec 2021
 • Běžná cena s DPH: 1 825 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -183 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 643 Kč
ks
  V prodeji

Úmluva o právech dítěte, kterou v českých právních předpisech nalezneme pod č. 41/2010 Sb. m. s., je stěžejním mezinárodním předpisem v oblasti ochrany dětí. Specifikem předloženého komentáře je jeho česko-slovenský charakter. Autorky reflektovaly ve svém výkladu jak české právní předpisy, tak i slovenské, z judikatury je hojně využita nejen judikatura ESLP, ale i rozhodnutí organizací podílející se na ochraně práv dětí a samozřejmě rozhodnutí českých a slovenských soudů. Přidanou hodnotou je i judikatura dalších států – evropských i mimoevropských.

Společně s komentářem jsou okomentovány i všechny tři Protokoly k Úmluvě o právech dítěte.

Komentář je určen všem, kteří se zabývají ochranou dětí, jejich právy a nejlepšími zájmy a to jak laikům, tak i odborné veřejnosti.

Chcete se na něco zeptat?