Autor: Jiří Jelínek

 • Kód produktu: 78036
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 1040
 • Vazba: váz., 15 x 20,5 cm
 • ISBN: 978-80-7502-576-0
 • Datum vydání: březen 2022
 • Běžná cena s DPH: 1 280 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -128 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 152 Kč
ks
  V prodeji

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva se čtenáři dostává do rukou ucelené pojednání o základním právním oboru českého právního systému.

Autorský kolektiv se ve 35 kapitolách věnuje všem podstatným institutům trestního práva hmotného. Kromě rozboru platné právní úpravy se také kriticky vyjadřuje ke sporným a nejasným otázkám teorie či aplikační praxe. Při výkladu přihlíží k použitelné aktuální judikatuře obecných soudů i Ústavního soudu.

Učebnici zpracoval autorský kolektiv tvořený pedagogy z Právnické fakulty UK v Praze a Právnické fakulty UP v Olomouci pod vedením legendy trestního práva prof. JUDr. Jiřího Jelínka, CSc.

Pro osmé vydání učebnice byl text aktualizován v souvislosti s několika novelizacemi trestního zákoníku, dále byly zapracovány novinky z evropského práva, zohledněna nová tuzemská i evropská judikatura a autoři reagovali také na změny v mimotrestních předpisech.

Učebnice je určena vysokoškolským studentům, stejně jako pracovníkům legislativní či aplikační praxe; ocení ji však každý, komu poskytne rychlou orientaci ve stále se měnící právní úpravě.

Chcete se na něco zeptat?