Uplatňování DPH v roce 2020

Určeno pro: finanční účetní a daňové účetní či ekonomické poradce a další osoby, které se ve své profesi zabývají problematikou daně z přidané hodnoty

Cíl: výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH pro rok 2020 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
 • změny ve vymezení základních pojmů pro rok 2020
 • místo plnění při dodání zboží pořízení zboží z jiného členského státu a změny pro rok 2020
 • uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů
 • pravidla pro dodání zboží v řetězci od 1. 1. 2020
 • pravidla pro dodání zboží v režim skladu (call-off stock) od 1. 1. 2020
 • základ a výpočet daně a opravy základu daně
 • sazby daně a očekávané změny pro rok 2020 ve vazbě na novelu zákona o evidenci tržeb
 • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
 • prokazování osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a změny od 1. 1. 2020
 • nárok na odpočet daně v roce 2019 a v roce 2020
 • zvláštní režim pro cestovní službu a navrhované změny pro rok 2020
 • režim přenesení daňové povinnosti v roce 2019 a v roce 2020
 • správa daně v tuzemsku v roce 2019 a v roce 2020
 • aktuální problémy při podávání daňových přiznání a kontrolních hlášení
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 20. prosince 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15757
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat