Powered by Smartsupp

Uplatňování DPH v roce 2023 a změny pro rok 2024 • prezenčně i on-line

Určeno pro: finanční účetní a daňové účetní či ekonomické poradce a další osoby, které se ve své profesi zabývají problematikou daně z přidané hodnoty

Cíl: výklad bude zaměřen především na změny zákona o DPH v roce 2023 a další problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informování také o připravovaných změnách zákona o DPH pro rok 2024.

Program semináře:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
 • vymezení obratu a registraci plátců v roce 2023 a 2024
 • praktické problémy uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku
 • sazby daně v roce 2023 a předpokládané změny pro rok 2024
 • aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
 • osvobození od daně s nárokem na odpočet při dodání knih, v roce 2024
 • navazující dopady změn sazeb DPH od 1. 1. 2024
 • odpočet daně v roce 2023 a 2024
 • správa daně v tuzemsku
 • podávání daňových přiznání • kontrolních a souhrnných hlášení • včetně změn provedených v roce 2023 a očekávaných změn pro rok 2024
 • další aktuální problémy při aplikaci zákona o DPH
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 11. prosince 2023, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 19901
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 690 Kč Objednat