Powered by Smartsupp

Uplatňování DPH v roce 2023 s výhledem na změny k 1.1.2024 • prezenčně i on-line

Určeno pro: finanční účetní a další zájemce o uplatňování daně z přidané hodnoty

Cíl: seminář reaguje na změny v DPH účinné od 1.1.2023 a 1.7.2023 včetně aktuálních problémů v aplikaci předchozích novel ZDPH

Program semináře:

 • novela ZDPH účinná od 1.1.2023 a od 1.7.2023 • shrnutí pravidel pro tzv. změnu režimu a promítnutí nového stavebního zákona do DPH
 • e-commerce a jeho aplikační problémy – režim jednoho správního místa, domnělý dodavatel, fakturace prodeje zboží na dálku
 • unijní obchod se zbožím – důkazní břemeno pro osvobození dle paragrafu 64 ZDPH • množstevní bonus (přímý, nepřímý), skonto • opravné doklady
 • oprava základu daně dle paragrafu 42, 43, 46. Časové souvislosti ve vazbě na opravné daňové doklady
 • dlouhodobý majetek v DPH a úprava odpočtu dle paragrafu 78, vyrovnání odpočtu u zásob
 • nájem nemovité věci po změnách od 1.1.2021 a po 1.7.2023
 • dodání nemovité věci v DPH • novela ZDPH účinná od 1.7.2023 – změny vynucené novým stavebním zákonem
 • tuzemské přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 – aplikační problémy
 • zaměstnanecké benefity a jejich promítnutí v DPH
 • cizí měny na přijatých a vydaných daňových dokladech a DPH
 • koordinanční výbory roku 2022, 2023 a jejich zajímavé důsledky do DPH, výhled 2024
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 31. října 2023, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 19856
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 690 Kč Objednat