Úspěšná nezisková organizace (3. akt. a rozš. vyd.)

Autor: Marek Šedivý, Olga Medlíková

 • Kód produktu: 92153
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 168
 • Vazba: brož., 16,7x24 cm
 • ISBN: 978-80-271-0249-5
 • Datum vydání: srpen 2017
 • Běžná cena s DPH: 249 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -25 Kč
 • Vaše cena s DPH: 224 Kč
ks
  V prodeji

Již třetí vydání praktické příručky pro neziskové organizace se nově věnuje pravidlům fungování správní rady, přináší novinky v oblasti legislativy a radí, jak oslovovat dárce a sponzory a získávat je pro záměry organizace.V knize zkušených praktiků v oblasti řízení neziskových organizací se dozvíte, co je třeba mít, udělat a zajistit pro efektivní a správné fungování neziskové organizace. Seznámíte se s podstatou neziskového „podnikání“, strategiemi, možnostmi i omezeními neziskovek, základy finančního řízení neziskových organizací, zajišťováním finančních zdrojů, marketingem a PR, řízením a vedením zaměstnanců a dobrovolníků a také s trendy v oblasti neziskového sektoru.OBSAH:KNOW-HOW ÚSPĚŠNÉ NEZISKOVKY                         

O AUTORECH 

ŘEKLI KE KNIZE 

ÚVODNÍ SLOVO 

PŘEDMLUVA 

ZAČÍNÁME S NEZISKOVKOU 1. ZALOŽENÍ ORGANIZACE (1. SCHOD) 

1.1 Poslání 

1.2 Právní forma organizace                                                     

1.3 Správa organizace 2. STRATEGIE DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI  (2. SCHOD) 

2.1 Strategické plánování 

2.2 Hodnoty 

2.3 Vize 

2.4 Diferenciátor 

2.5 Cílové skupiny a podporovatelé 

2.6 Konkurence 

2.7 Produkt 

2.8 Zdroje – finance, materiál a lidé 

2.9 Dlouhodobé cíle 3. ZPŮSOBILOSTI – JAK (3. SCHOD) 

3.1 Public relations – vztahy s veřejností (PR) 

   3.1.1 Firemní kultura a image organizace

   3.1.2 Provoz webových stránek 

   3.1.3 Vydávání tištěných materiálů  

   3.1.4 Pořádání akcí  

   3.1.5 Komunikace s důležitými partnery a subjekty 

   3.1.6 Komunikace s médii  

3.2 Fundraising 

   3.2.1 Vícezdrojové financování 

   3.2.2 Zdroje a metody fundraisingu 

   3.2.3 Profesionální fundraiser 

   3.2.4 Fundraising jako pozice v organizaci 

   3.2.5 Úkoly fundraisera 

   3.2.6 Fundraisingový plán 

   3.2.7 Prezentace organizace 

3.3 Marketing 

   3.3.1 Strategie a taktika v marketingu 

   3.3.2 Positioning 

   3.3.3 Marketingový plán 

   3.3.4 Marketingový výzkum 

3.4 Ekonomika a finanční řízení 

   3.4.1 Transparentnost a výkonnost 

   3.4.2 Finanční plánování a řízení 

3.5 Vedení a řízení lidí 

   3.5.1 Vedení a řízení 

   3.5.2 Personální strategie 4. ROZVOJ (4. SCHOD) 

4.1 Volba strategie rozvoje organizace 

4.2 Zesilování vlivu neziskové organizace 

4.3 Upevnění značky a image organizace 

4.4 Lobbing 

   4.4.1 Výhody a omezení lobbingu 

   4.4.2 Kdo může být lobbista? 

4.5 Rozvoj lidí 

4.6 Práce se správní radou 

4.7 Nové zdroje a příležitosti 

4.8 Nové trendy 5. KAPITOLA POUZE PRO ŘEDITELE A ŘEDITELKY DOSLOV 

SLOVNÍK 

DOPORUČENÁ LITERATURA 

 

PŘÍLOHY

Příloha 1 Projevy firemní kultury 

Příloha 2 Organizační kultura 

Příloha 3 Jak napsat dobrou tiskovou zprávu 

Příloha 4 Jak zorganizovat úspěšnou tiskovou konferenci 

Příloha 5 Marketingový plán 

Příloha 6 Příklad celkového rozpočtu neziskové organizace 

Příloha 7 Postup výběrového pohovoru (z hlediska vybírajícího) 

Příloha 8 Postup hodnoticího pohovoru (z hlediska hodnotitele) 

Příloha 9 Postup ukončovacího pohovoru (z hlediska manažera) 

Chcete se na něco zeptat?